Hyvinvointikertomus ja ikääntyneen väen hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin

18.11.2015 12.00

Kannonkosken kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2015 kaksi hyvinvointipalveluihin liittyvää asiakirjaa.

Hyvinvointikertomus toimii kunnan hyvinvointijohtamisen ja kunnanstrategiatyön työvälineenä. Hyvinvointikertomuksessa seurataan valittujen indikaattoreiden kehittymistä. Indikaattorien seurannan avulla palvelutuotantoa voidaan kohdentaa havaittujen negatiivisten tilanteiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman  tarkoituksena on tukea Kannonkosken ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia, sekä kotona asumista mahdollisimman pitkään. Suunnitelmaan on koottu Kannonkosken ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisimmät asiat sekä toimenpiteet ja vastuutahot sen toteutumiseksi.