Vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut

31.3.2016 10.00

Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2015 tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3.2016.

Tilinpäätös on yleinen taloustilanne ja suuri työttömyys huomioon ottaen hyvä. Tilikauden ylijäämä ilman Piispalan lukuja oli +118.767 euroa ja virallinen kunnan ylijäämä Piispalan luvut mukaan lukien oli +448.871 euroa.

Tulos oli talousarviossa arvioitua parempi lähinnä sote-menojen alittumisen sekä hieman arvioitua isompina toteutuneiden verotulojen ansiosta.

Myönteistä oli myös se, että jo toisena vuonna peräkkäin kunnan kokonaislainamäärää saatiin hieman pienenemään.

Bruttoinvestoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa, mutta nettona vain 135.284 euroa. Kunnan pieni kustannusosuus johtui lähinnä kunnantalon vakuutuskorvauksesta, joka lähes täysimääräisesti korvasi rakentamiskustannukset.

Piispalan vuosi oli taloudellisessakin mielessä jälleen hyvä ja Piispala on edelleen Suomen suurin leirikoulukeskus. Piispalan tilikauden voitto oli 330.103 euroa ja liikevaihto noin 3,5 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi tilinpäätös lähetetään tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. Tilinpäätös käsitellään kunnanvaltuustossa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.