Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan jakoperusteet vuodelle 2016

12.4.2016 15.00

Kunnanhallitus on vahvistanut maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan jakoperusteet kuluvalle vuodelle:

Tuettava kohde                                                                                      Max tuki %

Salaojasuunnitelmat ja paalutukset                                                          70 %

Kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat, kehittämisuunnitelmat              70 %

Tuotantorakennusten suunnittelukustannukset                                         60 %

EU-avustajan käyttö tukihakemusten täytössä                                         70 %

Tuotannontarkkailu                                                                               50 %

Korvauksen laskemisen perusteena käytetään arvonlisäverottomia kustannuksia ja korvaus maksetaan sen jälkeen, kun yrittäjä on esittänyt luotettavan selvityksen hankkeen toteutuksesta. Korvaus voidaan maksaa myös suoraan hankkeen toteuttaneelle palvelun tuottajalle, mikäli asiasta on sovittu etukäteen.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaista maksullista lomitusta (120h) tuetaan 3 eurolla/tunti siihen saakka, kun tarkoitukseen varattu määräraha riittää.

Tarkempia lisätietoja Markku Rimmiltä, puh 044 4598 245