Taajaman maisemasuunnittelu käynnistymässä

11.5.2016 10.00

Kannonkosken taajaman maisemasuunnittelu on käynnistymässä. Kunnanhallitus on valinnut yleissuunnitelman laatijaksi ForSeasons Oy:n.

Kehittämishankkeen taustalla on viime kesänä toteutettu laaja kuntalaisille ja kesäasukkaille suunnattu kysely taajaman kehitystarpeista. Kyselyyn saatiin yli 350 vastausta. Suunnittelualuetta on mm torin seutu, Ala-toukolan kiinteistön alue sekä taajaman uimaranta-alueet. Varsinainen toteutus ajoittunee vuodelle 2017.