Kommentoi maisemasuunnittelun luonnoksia

20.10.2016 14.00

 

Kannonkosken keskustaajaman kehittämistarve on noussut esiin mm. tulevaisuustyöryhmän toteuttamassa kuntalaiskyselyssä heinäkuussa 2015. Kannonkosken taajaman ilme on viimevuosina merkittävästi muuttunut koulu-, kunnantalo- ja liikenneväyläinvestointien seurauksena, mikä edellyttää toimintojen huolellista yhteensovittamista. Mm. Ala-Toukolan tontti, torialue ja uimarannat ovat kohteina taajaman kehittämishankkeessa / maisemasuunnittelussa. 

Kunta pyytää kommenttiasi luonnoksista 15.11. mennessä sähköpostiin kunta@kannonkoski.fi.

Tori

Puisto

Uimaranta

Nuottala


Suunnittelija:

Maisemasuunnittelu ForSeasons Oy