Kunnanjohtajan tervehdys 1.1.2017

9.1.2017 15.00

 

Markun tervehdys kunnanjohtajan työhuoneesta ja hiihtoladulta

Minulla on ilo saada toivottaa oikein hyvää alkavaa vuotta 2017 Teille kaikille kuntalaisille!

Lämmin kiitos, että saan aloittaa työni uutena kunnanjohtajana kuntamme ja kuntalaisten yhteiseksi parhaaksi. Kiitokseni osoitan myös edeltäjälleni Maarit Autiolle kuntamme hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä. Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa. Käsitykseni mukaan Kannonkoskella vallitsee varsin hyvä ja positiivisessa mielessä rehti maaseudun ilmapiiri ja henki.

Minulta ovat kuntalaiset jo oikeutetusti kyselleet, kuka olen miehiäni? Itse en ole kannonkoskisia syntyperältäni, vaikka olenkin jo kunnan virallinen asukas ja äänioikeutettu kuntalainen. Juureni ovat Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudulla, jossa ole lapsuuteni koulut käynyt. Myöhemmin työt, oma perhe ja jatko-opinnot ovat kuljettaneet ympäri Suomen. Yliopisto-opinnot valmistelin Oulun yliopistossa historian laitoksella (FM) ja ammattiopintoni Maanpuolustuskorkeakoulussa (entinen Kadettikoulu) Helsingissä. Monen moista on elämään jo mahtunut näin yli 50-vuotiaana ja reilut 30 vuotta työelämässä olleena. Ammattiurani puolustusvoimien upseerina kesti runsaat 20 vuotta, jonka jälkeen olen toiminut niin perusopetuksen rehtorina, opettajana, kuin oman koulutusalan perheyrityksen yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Olen myös kolmen lapsen perheellinen isä, joskin vain nuorimmainen on enää kotipesässä.

Elämme jälleen sen vanhan fraasin mukaisesti muutoksen aikoja. Omassa kuntaorganisaatiossamme on viime aikoina tapahtunut useita henkilöstömuutoksia, jotka osaltaan voivat näkyä myös kuntalaisten elämässä. Muutos on syytä ottaa mahdollisuutena ja tehdä rakentavaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä. Valtakunnallisesti katsottuna meidänkin kuntaamme tullee merkittävästi vaikuttamaan suunnitellut sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistus. Toteutuessaan maakuntahallinnon muutos on historiallisen suuri muutos myös kuntien toiminnassa. Näiden muutosten kuntamme kannalta mahdollisimman hyvä toteutuminen on kunnanjohtajankin työssä tärkeimpiä pitkäntähtäimen edunvalvontatehtäviä. Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävän haltuun ottamista ja vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimasta ja kestävästä kehityksestä. Siinä yhdistyvät sekä kuntaorganisaation että kuntayhteisön johtaminen.

Varsinkin pienen kunnan toimintatavasta tulee mielestäni kuvastua monialaisen tekemisen meininki. Sen tulee näkyä niin luottamushenkilöiden kuin kunnan työntekijöiden välisissä yhteistyösuhteissa. Esimerkiksi meillä nyt alkuvuodesta valittava ja työnsä aloittava, Kyyjärven kunnan kanssa yhteinen elinkeinokoordinaattori tulee tekemään tiivistä yhteistyötä elinkeino- ja elinvoima-asioissa myös kunnanjohtajan kanssa toisiaan ”sparraten”. Asioita siis pohditaan ja tehdään yhdessä monella eri taholla. Kunnan voimavarat on syytä pyrkiä aina käyttämään tehokkaasti hyväksi. Tämä edellyttää myös meiltä kaikilta kuntalaisilta yhteen hiileen puhaltamista. Yksittäisinä esimerkkeinä ja tekoina voisi mainita tuotteiden ja palveluiden ostamisen omasta pitäjästä, paikallisen työttömän työllistämisen tai aktiivisen yhdistystoimintaan osallistumisen.

Kuntamme asioista tiedottaminen tulee olla jatkossakin aktiivista. Tavoitteeni on kirjoittaa määräajoin kunnan ajankohtaisista asioista täällä nettisivuillamme ja Kannonkoskisessa. Suunnitelmissani on myös alkavan vuoden aikana kiertää kuntamme kylissä aktiivisesti keskustelemassa niin yksittäisten kuntalaisten kuin yritystenkin kanssa ja saada näin lisää tietoa kunnan asioiden valmistelun pohjaksi. Toki myös kunnantalo ja virkahuoneeni ovi ovat aina auki kuntalaisille.

Näkemisiin kanssanne kylillä ja lenkkipoluilla!

Markku Vehkaoja

Kunnanjohtaja

Kannonkoski