Pellonpään asemakaavaluonnos nähtävillä

1.2.2017 11.00


Ilmoitamme Kannonkosken kunnan Pellonpään asemakaavamuutoksen luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Pellonpään asemakaavamuutoksen (korttelit 150-156) päätavoitteena on muuttaa osa tonteista omarantaisiksi sekä muodostaa yksi uusi omarantainen pientalotontti alueelle. Lisäksi osa korttelin 152 puistoaluetta otetaan rakennuskäyttöön ajoneuvojen säilytykseen tarkoitetun museorakennuksen rakentamista varten.

Suunnittelualue sijaitsee Kannonkosken Likoniemessä Saarijärventien varrella noin kilometrin etäisyydellä Kannonkosken kirkonkylästä etelään päin. Muutosalue koskee erillispientalojen korttelialuetta sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta sekä näiden läheisyydessä olevia puisto, lähivirkistys- ja uimaranta-alueita.

Kaavaluonnos on nähtävillä Kannonkosken kunnanvirastolla 2.2.2017 – 6.3.2017. Aineistoon voi tutustua myös kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävillä oloaikana esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee jättää nähtävillä oloajan kuluessa viimeistään 6.3.2017, osoitteeseen: Kannonkosken kunta, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai sähköpostitse kunta@kannonkoski.fi.

Lisätiedot kaavahankkeesta:
Kannonkosken kunta: kunnaninsinööri Jukka Tuohimaa, p. 044 4596 146
Aluearkkitehtipalvelut: kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405
kaavavalmistelija Sari Peura, p. 044 4598 210

Kannonkosken kunnanhallitus

Kaavakartta 

Kaavaselostus