Kuntavaalit 2017 Kannonkosken kunnassa

9.3.2017 11.00


KUNTAVAALIT 2017


Vaalipäivä
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 – 20.00. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.3. – 4.4.2017 Kannonkosken kunnantalolla, Järvitie 1.

keskiviikko – perjantai        29. – 31.3.2017                 klo  9.00 – 17.00
lauantai – sunnuntai            1. – 2.4.2017                     klo 10.00 – 13.00
maanantai – tiistai               3. – 4.4.2017                     klo  9.00 – 17.00

Ennakkoäänestys laitoksessa järjestetään Mäntykodin hoivaosastolla. Tästä julkaistaan ko. paikassa erillinen kuulutus.

Kotiäänestys
Kotonaan voi äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00 mennessä.
Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, os. Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai puhelimitse, puh. 014 459 6111. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalolta.

Henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä riittävä todistus henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kannonkoskella 9.3.2017

Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunta