Kohti kevättä ja kuntavaaleja

23.3.2017 14.00

 

Tätä kirjoittaessani kevät on itse asiassa edennyt jo varsin pitkälle ja talvenselkä väistynyt. Kevät tuo jälleen mukanaan muutoksia, joista oman kuntamme ja ennen kaikkea meidän kuntalaisten kannalta vähäisin ei ole uusien kunnanvaltuutettujen valinta. Kysyttäessä valtakunnallisesti kansalaisilta, millainen on ihannevaltuutettu, niin usein vastaukseksi saadaan omilla aivoilla ajatteleva päätöksentekijä, joka ajaa koko kunnan etua.

Luonani kävi yhteiskuntaopin oppitunnilla koulumme 6. luokan oppilaat opettajiensa johdolla. Esittelin heille kunnan ja kunnanviraston toimintaa, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen tärkeää työtä ja kerroin heille kuntavaalien merkityksestä vaikuttamisen kanavana. Näiden koululaisten vaikuttamiskanavana ennen varsinaista äänestysikää on esimerkiksi nuorisovaltuusto, jossa voi päästä harjoittelemaan demokratian toteuttamisen pelisääntöjä. Mielestäni oleellisinta on, että me kaikki oppisimme käyttämään aktiivisesti ja myös arvostaisimme tätä parasta mahdollisuuttamme vaikuttaa oman lähiympäristömme asioihin vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden kautta. Nyt valtakunnallisten muutosten tuulten puhaltaessa kuntamme olisi jatkossa mahdollista aikaisempaa enemmän keskittyä elinvoiman ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen demokratian alustana. Tätä voisi myös kutsua hyväksi ja toiminnalliseksi ”pitäjänhengeksi” koko seutukunnan yhteistyötä toki unohtamatta.

Kuntamme virallinen väkiluku on nyt 1426 kannonkoskista. Valitettavasti olemme niin sanotusti hupenevaa luonnonvaraa ja tähän asiaan meidän tulee yhdessä saada muutosta aikaan. Väkimäärältään pienessä kunnassamme asettui kuitenkin vaaliehdokkaaksi 26 kannonkoskista kaikkiaan viiden eri poliittisen puolueen listoilta, mikä ei ole suhteutettuna ollenkaan huono lukumäärä. Kunnanvaltuustoon heistä valitaan 15 valtuutettua, joiden ensimmäinen merkittävä tehtävä on valita uusi kunnanhallitus käytännön toimista päättämään. Julkisuudessa on paljon puhetta nuorten ihmisten äänen kuulumisesta kuntien päätöksenteossa. Vaikuttamaan parhaiten pääsevät myös nuoret asettumalla ehdokkaaksi ja sitten toki äänestämällä. Tähän on kuitenkin tosiasiana todettava, että meillä Kannonkoskella ehdokkaaksi asettui vain yksi niin sanottu nuori ehdokas, eli alle 29-vuotias henkilö.

Tässä vaiheessa kiitos kuuluu kuntalaisten puolesta Teille kaikille kuntavaaliehdokkaiksi rohkeasti asettuneille vastuunkantajille.

Sunnuntaina 9. huhtikuuta valittava ja työnsä 1. kesäkuuta aloittava kunnanvaltuusto on jopa poikkeuksellisen merkittävässä asemassa tulevaisuuden päätösten suhteen. Reilun puolentoista vuoden päästä tulisi aloittaa maakuntahallinto kaikkine muutoksineen, jotka koskisivat oleellisesti myös meidän kuntaamme. Kuten jo uutena vuotena kirjoitin, niin tähän valmistautuminen on syytä ottaa myös meillä vakavasti. Jatkossa kuntien on nähty tulevan entistä itsenäisemmiksi ja ne voisivat vielä aidommin päättää oman kunnan kokoisista asioista. Taloutemme puolella tämä näyttäytyisi siten, että raskain taakka sosiaali- ja terveydenhuollon osalta olisi siirtymässä maakunnalle. Mutta tämä ei poista millään lailla sitä tosiasiaa, että oma kuntamme on edelleen varsin raskaasti velkaantunut. Riskimme liittyvät luonnollisesti siihen, miten hallitsemme velkaantumista tulevaisuudessa.

Nyt meidän kuntalaisten tulee tehdä oma työmme yhteiseksi hyväksi ja käydä antamassa äänemme vaaleissa sille osaavalle ja sitoutuneelle vaaliehdokkaalle. Nostetaan yhdessä Kannonkosken äänestysprosentti pienessä ”maaotteluhengessä” vaikkapa seutukunnan korkeimmaksi. Se antaisi hyvää potkua myös uusien valtuutettujen haastavaan työhön.

Markku Vehkaoja
Kunnanjohtaja