Kannonkosken ja Kyyjärven yhteisen elinkeinostrategian tekeminen alkoi

22.6.2017 9.00

 

Torstaina 15.6. Kannonkosken ja Kyyjärven luottamushenkilöt, yrittäjien edustajat ja kunnan johto aloittivat työstämään yhteistä elinkeinostrategiaa Kyyjärven Kivirannassa. Työskentelyä ohjasi Salla Gummerus Trigena Oy:stä. Trigena on keskisuomalainen start up-yritys, jonka Trigenda® dialogimenetelmä ohjaa kehittävää keskustelua eteenpäin vaihe vaiheelta asiakaslähtöisesti.

Illan aikana luotiin perustaa yhteisen elinkeinostrategian vision, tavoitteiden ja keinojen löytämiseksi. Kaikissa puheenvuoroissa tuotiin esille uusien rohkeiden päätösten tekemisen tärkeyttä. Yrittäjä Pasi Kauppinen lainasi puheessaan Albert Einsteinia, jonka mukaan vanhoilla keinoilla on turha odottaa uusia tuloksia. Tarvetta muutokseen on, mutta strategiatasolla nämä muutokset eivät tule hetkessä ja strategioiden vieminen keinojen ja toimintojen tasolle vie aikaa. Työ on nyt aloitettu ja tahtotila asioiden eteenpäin viemiseksi on yhteinen.

Yhdeksi yhteiseksi tavoitteeksi nousi uuden, luovan ja ennakkoluulottoman ilmapiirin luominen kuntiin. Tämä mahdollistaisi kaikkien rohkeiden ideoiden ja aloitteiden esiintulemisen ja jatkojalostamisen tuottavaksi toiminnaksi. Jo tämän yhden tapaamisen aikana koettiin useita pysäyttäviä hetkiä innovatiivisten ajatusten äärellä.

Kahden kunnan elinkeinoyhteistyö nähtiin vain alkuna laajempaan yhteistyöhön naapurikuntien kesken. Ylimaakunnalliseen yhteistyöhönkin on mahdollisuus Kannonkoskella sen kesäasukkaiden kautta. Kyyjärven maantieteellisen sijainti tekee puolestaan naapurimaakunnista luonnollisen asiointikunnan kuntalaisille erilaissa palveluissa ja tasoittaa siten tietä myös elinkeinoelämän yhteistyölle.

Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien yhteisen elinkeinostrategian työstäminen jatkuu ja yhteiselle Visiitti-hankkeen rahoittamalle benchmarking –opintomatkalle Gnosjön kuntaan Ruotsiin lähdetään 11. - 14.10. Tälle matkalle ovat tervetulleita Kannonkosken ja Kyyjärven luottamushenkilöt ja yrittäjät. Lisätietoa matkan ohjelmasta tulee kesälomien jälkeen. Tiedustelut: anu.oksanen@kannonkoski.fi