Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos; Lahdentauksen asemakaava

20.9.2017 9.00

 

Ilmoitamme Kannonkosken Kirkonkylän asemakaavan laajennuksen ja muutoksen vireilletulosta Lahdentauksen tilan alueella MRL 63 §:n mukaisesti.

Kannonkosken kunnanhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Lahdentauksen tilan (1:989) ja läheisen lähivirkistysalueen (osa) alueella kokouksessaan 11.9.2017 § 134. Kaavoitettava alue sijaitsee Kytötien läheisyydessä noin puolen kilometrin päässä Kannonkosken kirkonkylästä luoteeseen päin.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Kannonkosken kunnanvirastossa 21.9. - 5.10.2017. Vireilletuloaineistoon voi tutustua myös kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi .

Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää viimeistään 5.10.2017 Kannonkosken kunnanvirastoon osoitteeseen Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai sähköpostitse kunta@kannonkoski.fi

Kannonkosken kunnanhallitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma