Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelien 150 - 156 alueella, Pellonpään asemakaavamuutos

20.9.2017 10.00

 

Ilmoitamme Kannonkosken kunnan Pellonpään asemakaavamuutoksen ehdotusaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Pellonpään asemakaavamuutoksen (korttelit 150 - 156) tavoitteena on muuttaa osa tonteista omarantaisiksi sekä muodostaa yksi uusi omarantainen pientalotontti alueelle. Lisäksi osa korttelin 152 puistoaluetta otetaan rakennuskäyttöön ajoneuvojen säilytykseen tarkoitetun museorakennuksen rakentamista varten.

Kaavaehdotus on nähtävillä Kannonkosken kunnanvirastolla 21.9. - 23.10.2017. Aineistoon voi tutustua myös kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 23.10.2017 Kannonkosken kunnanvirastoon osoitteeseen Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai sähköpostitse kunta@kannonkoski.fi.

Lisätiedot kaavahankkeesta:
Kannonkosken kunta: kunnaninsinööri Jukka Tuohimaa, puh. 044 4596 146
Aluearkkitehtipalvelut: kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, puh. 044 4598 405, kaavavalmistelija Sari Peura, puh. 044 4598 210

Kannonkosken kunnanhallitus


Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luontoselvitys 2016

Kaavakartta