Lahdentauksen asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

28.11.2017 10.00

 

Ilmoitamme Kannonkosken Kirkonkylän asemakaavan laajennuksen ja muutoksen; Lahdentauksen asemakaavan luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Lahdentauksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on tarkastella mahdollisuutta muodostaa uusia omarantaisia ja kuivanmaan tontteja Lahdentauksen tilan (1:989) alueelle lähelle Kannonkosken keskustaa. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu osa korttelia 76 ympäröivästä lähivirkistysalueesta (VL), jonka kautta on tarkoitus muodostaa uusi katuyhteys kaavoitettavalle asuinalueelle.

Kaavoitettava alue sijaitsee Kytötien läheisyydessä noin puolen kilometrin päässä Kannonkosken kirkonkylästä luoteeseen päin. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 8,8 hehtaaria ja siihen kuuluu noin 350 metriä Kivijärven rantaviivaa.

Kaavaluonnos on nähtävillä Kannonkosken kunnanvirastossa 30.11.2017 – 15.1.2018. Pyydämme huomioimaan, että kunnanvirasto on suljettu 27.12. – 7.1. välisen ajan. Aineistoon voi tutustua myös kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävillä oloaikana esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee jättää viimeistään 15.1.2018 Kannonkosken kunnanvirastoon osoitteeseen Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai sähköpostitse kunta@kannonkoski.fi.

Lisätiedot kaavahankkeesta:
Kannonkosken kunta:
kunnaninsinööri Jukka Tuohimaa, p. 044 4596 146, jukka.tuohimaa@kannonkoski.fi 
Aluearkkitehtipalvelut:
kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi 
kaavavalmistelija Sari Peura, p. 044 4598 210, sari.peura@saarijarvi.fi

Kannonkosken kunnanhallitus

Kaavaselostus 

Kaavakartta 

Seurantalomake 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Luontoselvitys