Presidentinvaali 2018 Kannonkosken kunnassa

5.12.2017 12.00

PRESIDENTINVAALI 2018
KANNONKOSKEN KUNNASSA

Vaalipäivä
Presidentinvaalin ensimmäinen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 klo 9 – 20. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa puolia annetuista hyväksytyistä äänistä, toinen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2018 klo 9 – 20. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan Kannonkosken kunnantalolla, Järvitie 1

Ensimmäinen vaali:

ke – pe          17.1. – 19.1.2018                klo   9.00 – 17.00
la – su           20.1. – 21.1.2018                klo 10.00 – 13.00
ma – ti          22.1. – 23.1.2018                klo   9.00 – 17.00

Mahdollinen toinen vaali: 

ke – pe          31.1. – 2.2.2018                  klo   9.00 – 17.00
la – su             3.2. – 4.2.2018                  klo 10.00 – 13.00
ma – ti            5.2. – 6.2.2018                  klo   9.00 – 17.00

Kotiäänestys
Kotonaan voi äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 mennessä ja mahdollisessa toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018 klo 16 mennessä. Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, os. Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai puhelimitse, puh. 014 459 6111. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalolta.

Henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä riittävä todistus henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunta