Järjestökysely

30.1.2018 10.00

 

Hyvä yhdistystoimija,

Keräämme sähköisellä kyselyllä tietoa keskisuomalaisista yhdistyksistä. Kysely on tarkoitettu toimijan kotipaikasta ja toimialasta riippumatta kaikille järjestöille, yhdistyksille ja seuroille, joilla on toimintaa Keski-Suomen maakunnan alueella.

Kyselyn vastausaikaa on pidennetty 11.2.18 saakka.   

Kyselyyn vastaamisessa on ollut meistä riippumattomia teknisiä ongelmia. Ongelmat ovat johtuneet maailmanlaajuisesti tehdyistä tietoturvapäivityksistä Intel-prosessoreille.

Lisätietoja kyselystä ja vastaamisohjeet
Suora linkki: https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/jarjestokartoitus/

Voit vapaasti välittää tätä viestiä verkostoissasi eteenpäin.

PS) Käy myös jakamassa ja tykkäämässä kyselypäivityksestämme facebookissa @vaikuttavatjarjestöt.

Lisätietoja
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Vaikuttavat järjestöt -hankkeen työntekijät
Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429
Anu Hätinen, anu.hatinen@kyt.fi; 050 599 6293