SoTe-maakunta tulee - ota kantaa!

1.2.2018 17.00

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman 1. luonnos on parhaillaan yhteisideoinnissa. Suunnitelma kuvaa alustavasti kaikki maakunnan vastuulle siirtyvät tehtävät ja palvelukokonaisuudet. Palautetta ja rohkeita ideoita tulevaisuuden palveluista toivotaan nyt palveluiden käyttäjiltä sekä henkilöstöltä.

Maakunnan asukkaita, ammattilaisia, kuntia, päättäjiä, järjestöjä ja yrityksiä pyydetään ottamaan kantaa tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaan. Laajalla osallisuudella halutaan varmistaa, että eri näkökulmat tulevat maakunnallisessa valmistelussa huomioiduksi. Ideoinnissa toivotaan erityisesti näkemyksiä palveluiden integraatiosta ja uusista palvelumalleista.

Järjestämissuunnitelman luonnoksen voi lukea osoitteesta http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/  ja samalta sivuilta pääsee siirtymään myös otakantaa.fi -keskusteluun, jossa omia näkemyksiään voi esittää. 

Vastausaikaa on 21.2.2018 asti.