YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO- JA PERUSPARANNUSAVUSTUKSET

28.3.2018 9.00

Kunta julistaa haettavaksi vuoden 2018 yksityisteiden kunnossapitoavustukset. 

Tekniselle lautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kannonkosken kunnanvirastoon 11.05.2018 mennessä osoitteella: Kannonkosken kunta, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä. 

Avustettavan tien tulee olla pituudeltaan vähintään 300 metriä ja se tulee pitää koko vuoden henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa. Avustettavan tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvä asunto. Hakemukseen on liitettävä viimeisin vahvistettu tilinpäätös ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma tai nämä tiedot sisältävä muu selvitys

Perusparannusta hakevien tulee eritellä hakemuksessaan tehtävät toimenpiteet ja kustannukset. 

Myönnetyt avustukset maksetaan maksettuja kuitteja vastaan 14.12.2018 mennessä.

 

Tekninen lautakunta