Kunta on kotini, tervetuloa kesäasukkaamme

5.6.2018 13.00

 
Otsikon lauseessa on suoraa lainausta Kannonkosken kuntastrategiasta, sen ensimmäisestä varsinaisesta alaotsikosta. Yli puolen vuoden intensiivinen ja myös kuntalaiset osallistava työrupeama kunnan tulevien suuntaviivojen löytämiseksi tuotti valtuustosalissa kyseisen tiivistyksen siitä, mitä kunnan tulisi olla; koti kaikille. Mielestäni luottamushenkilöt tekivät jälleen yhdessä varsin hyvän työn. Pienessä pitäjässä yhteisöllisyyden merkitys korostuu verrattaessa asiaa esimerkiksi kaupunkeihin. Tällaisen kunnan voi mieltää kodiksi helpommin kuin suuren kaupungin, näin itse haluan uskoa. Ihmiset tuntevat ainakin kaverin kautta lähes jokaisen talon ja sen väen, ja tekemisillä on lopulta hyvin lyhyet jäljet. Mielestäni tätä meidän kannattaa pitää omana vahvuutenamme, vaikka se voi välillä tuntuakin jopa hivenen raskaalta. 

Kuten monet ovat saattaneet laittaa merkille, niin kunnassamme tapahtuu näinä vuosina varsin paljon myös ulospäin näkyvää, vaikka merkittävä osa kunnan toiminnasta on sitä arkista ja katseilta näkymätöntä puurtamista, jotta asiat voivat ”rullata radallaan”. Kunnan uuden yritystilan käyttöönotto on kesäkuun alussa tapahtumassa ja sen vuokrannut yritys pääsee aloittamaan siellä työnsä. Mäntykodin remontti valmistuu syksyllä ja myös koululaisemme pääsevät uusiin teknisen työn tiloihin opiskelemaan. Ja kuten hyvin muistamme, niin sekä puisto että tori ovat suunnitelman mukaan etenemässä maaliinsa kuluvan suven aikana. Laajakaistan rakennustöitä on tänäkin kesänä käynnissä sekä myös perusparannustöitä kunnan infraan, kuten esimerkiksi kiinteistöihin. Minulta kysytään usein, että säilyykö Kannonkoski itsenäisenä kuntana? Ja aina olen antanut samat kaksi vastausta, lyhyen ja vähän pitemmän. Kunta säilyy jos talous kestää, ja sitten perään annan sen pitemmän vastauksen, koska asiat eivät koskaan ole näin helppoja tai mustavalkoisia. Mutta lopulta kaikki kuitenkin riippuu meistä kuntalaisista, halusta ja tahdosta tehdä asioita sekä näin ollen kunnan elinvoimaisuudesta. 

Kunnallisia päätöksiä tehdään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa esittelijän esittelystä. Meitä kuntalaisia koskeviin päätöksiin voivat kaikki kuntalaiset vaikuttaa ennen kaikkea kuntavaaleissa valittujen luottamushenkilöiden kautta. Osallistuminen yhteisiin asioihin ja varsinainen päätöksenteko ovat siis eri asioita. Toki meillä on kunnassamme myös muita erilaisia vaikutuskanavia, kuten esimerkiksi tulevaisuustyöryhmä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on visioida päättäjien tueksi kehityksen kannalta huomioon otettavia asioita. Kannustan kaikkia osallistumaan oman kotikunnan, kotimme, hoitoon. 

Oletko vielä käynyt vilkaisemassa kuntamme nettisivuja internetissä? Sieltä voit löytää niin alussa mainitsemani kuntastrategian, kuntamme uuden esitteen, ajankohtaisia tiedotusasioita ja kaikki tehdyt päätökset toimielinten pöytäkirjoista. Toki saat tämän kaiken tiedon myös paperisena versiona esimerkiksi piipahtamalla kunnantalolla. 

Hiihtäjän kannalta hienon, oikean talven jälkeen saamme toivottaa kesän ja myös arvostetut kesäasukkaamme jälleen tervetulleeksi yhteiseen pitäjäämme! Olemme suunnitelleet uutena tapahtumana "mökkiläisparlamentin" aloittamista 19. kesäkuuta. Tarkoituksena on mahdollistaa parempi osallistuminen kunnan kehittämiseen myös teille. 

Torilla ja tapahtumissa tavataan, mennään rohkeasti toistemme juttusille.

Markku 
kunnanjohtaja