Kunnansihteeri-sivistysjohtajan virka

1.11.2018 8.00

 

Kannonkosken kunta hakee  

KUNNANSIHTEERI-SIVISTYSJOHTAJAA

1.1.2019 alkaen vakituiseen virkasuhteeseen. 

Kunnansihteeri-sivistysjohtaja yhdistelmäviranhaltija vastaa kunnan hallinnon ja talouden kehittämisestä yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Viranhaltija toimii sivistystoimen toimialajohtajana ja kunnanviraston lähiesimiehenä sekä kunnan johtoryhmän jäsenenä ja kunnanjohtajan sijaisena. Kyseisen viranhaltijan esimiehenä toimii kunnanjohtaja. Lisäksi tehtävään kuuluu peruskunnan työsuojelupäällikön tehtävä (pl. liikelaitos Piispala), kunnan palkka-asiamiehen tehtävä sekä KT-yhteyshenkilönä toimiminen. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kunnallishallinnon ja talouden tehtäviin ja sivistystoimen toimialajohtajuuteen. Arvostamme lisäksi esimieskokemusta ja –taitoja, yhteistyökykyä ja aloitteellista työotetta.

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2019 alkaen ja siinä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus ja muut viran ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. 

Virkavalinta on ehdollinen, kunnes kunnanvaltuuston 22.10.2018 tekemät virkaa koskevat päätökset ovat lainvoimaisia. 

Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo/CV, on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@kannonkoski.fi tai postitse osoitteella Kannonkosken kunta, Kunnanhallitus, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski 16.11.2018 klo 15.00 mennessä. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa kunnanjohtaja Markku Vehkaoja, etunimi.sukunimi@kannonkoski.fi tai 044 4596 121. 

Kannonkoskella 30.10.2018 

Kannonkosken kunnanhallitus