Öijänniemen asemakaavan ehdotusaineisto nähtävillä 20.3. - 19.4.

18.3.2019 12.00


Ilmoitamme Kannonkosken kunnan Kismanniemen ranta-asemakaavan muutoksesta Öijänniemen asemakaavaksi ehdotusaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten. 

Öijänniemen alueen ranta-asemakaava on tarkoitus muuttaa asemakaavaksi, joka mahdollistaa alueen muuttumisen myös vakituiseen asuinkäyttöön ja/tai kehittää aluetta vetovoimaiseksi matkailupalvelujen alueeksi. 

Kaavaehdotus on nähtävillä Kannonkosken kunnanvirastossa 20.3. – 19.4.2019. Aineistoon voi tutustua myös kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävillä oloaikana esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta. Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää viimeistään 19.4.2019 Kannonkosken kunnanvirastoon osoitteeseen Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai sähköpostitse kunta@kannonkoski.fi

Lisätiedot kaavahankkeesta:

Kannonkosken kunta: kunnaninsinööri Teemu Marttinen, p. 044 4596 146, teemu.marttinen@kannonkoski.fi 
Aluearkkitehtipalvelut: kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi
kaavavalmistelija Sari Peura, p. 044 4598 210, sari.peura@saarijarvi.fi

Kannonkosken kunnanhallitus

Kaavaselostus 

Ote voimassaolevasta ranta-asemakaavasta 

Ranta-asemakaavan merkintöjen selitykset ja määräykset 

Kooste ideointipalaverista 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Luontoselvitys 

Arkeologinen inventointi

Natura-arvioinnin tarveharkinta 

Asemakaavan seurantalomake

Kaavaluonnosvaiheen vastineet

Kaavaehdotus 010319