YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO- JA PERUSPARANNUSAVUSTUKSET

21.3.2019 10.00

Kunta julistaa haettavaksi vuoden 2019 yksityisteiden kunnossapitoavustukset.

Tekniselle lautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kannonkosken kunnanvirastoon 10.05.2019 mennessä osoitteella: Kannonkosken kunta, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä.

Avustettavan tien tulee olla pituudeltaan vähintään 300 metriä ja se tulee pitää koko vuoden henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa. Avustettavan tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvä asunto. Hakemukseen on liitettävä viimeisin vahvistettu tilinpäätös ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma tai nämä tiedot sisältävä muu selvitys.

Perusparannusta hakevien tulee eritellä hakemuksessaan tehtävät toimenpiteet ja kustannukset.

Myönnetyt avustukset maksetaan maksettuja kuitteja vastaan 13.12.2019 mennessä.

Hakemuslomake

Tekninen lautakunta