Eduskuntavaalit 2015 Kannonkosken kunnassa

18.3.2015 10.00


Vaalipäivä

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015 klo 9–20. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Kannonkosken koulu, os. Opintie 2, 43300 Kannonkoski.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 8.-14.4.2015 Kannonkosken kirjastossa, os. Opintie 2 c, 43300 Kannonkoski. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

keskiviikko-perjantai 8.–10.4.2015          klo   9–17
lauantai-sunnuntai 11.–12.4.2015            klo 10–13
maanantai-tiistai 13.–14.4.2015               klo   9–17

Ennakkoäänestys laitoksessa järjestetään Mäntykodin hoivaosastolla. Tästä julkaistaan ko. paikassa erillinen kuulutus.

Kotiäänestys
Kotonaan voi äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään 7.4.2015 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, os. Opintie 2 c, 43300 Kannonkoski tai puhelimitse, puh. 014 459 6111. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kirjastosta tai oikeusministeriön vaalisivuilta tästä linkistä. 

Henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä riittävä todistus henkilöllisyydestään. Mikäli äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten saa poliisilaitokselta maksutta.

Lisätietoja vaaleista, www.vaalit.fi

Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunta