KUULUTUKSET


 

Ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 26.9.2017 alkaen klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 2.10.2017 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla.

Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa sekä Saarijärven kaupunginvirastossa.

Ympäristölautakunta 
_______________________________________________________________________________


KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS

Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan ehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti.

Maakuntakaavan tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa ja 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavoja sekä Pirkanmaan 1. maakunta-kaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Lopputuloksena on saatu kaikki edellä mainitut kaavat kokoava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Tarkistetun maakuntakaavan yhteydessä kumotaan kaikki aiemmat maakuntakaavat.

Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 1.9.2017 – 2.10.2017 jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja Keski-Suomen liitossa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) sekä verkkosivuilla www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus.

Keski-Suomen liitto järjestää syyskuun aikana Kaavakahvila-kiertueen eri puolilla Keski-Suomea. Kahviloissa on mahdollista kysyä ja keskustella kaavaehdotuksesta liiton edustajien kanssa. Kiertueen aikataulu julkaistaan liiton verkkosivuilla viimeistään 4.9.2017.

Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus antaa muistutus, jonka pyydämme lähettämään kirjallisena 2.10.2017 mennessä osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo (at) keskisuomi.fi tai verkkosivujen kautta osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus.

Myöhässä annettuja muistutuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoja antavat:
Olli Ristaniemi, 040 595 0052, olli.ristaniemi(at)keskisuomi.fi
Liisa Bergius, 040 590 2296, liisa.bergius(at)keskisuomi.fi
Pekka Kokki, 040 595 0006, pekka.kokki(at)keskisuomi.fi
Hanna Kunttu, 040 591 5901, hanna.kunttu(at)keskisuomi.fi
Reima Välivaara, 040 595 0918, reima.valivaara(at)keskisuomi.fi

Jyväskylässä 25.8.2017
KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS
_________________________________________________________________________________ 

 
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2017 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.

Kunnanjohtajan ja puheenjohtajien päätöspöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäisenä maanantaina talon aukioloajan.

Kunnanhallitus
______________________________________________________________________________


TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokousajankohta on pääsääntöisesti  torstaisin alkaen klo 18.00.

Teknisen lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seuraavana keskiviikkona toimiston aukioloajan. 

Tekninen lautakunta
______________________________________________________________________________ 


SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Sivistyslautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan, ja niitä on vuodessa noin kuusi. Pääsääntöisesti kokoukset pidetään torstaisin alkaen klo 18.00 kunnantalolla tai koululla.

Sivistyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä sivistysjohtajan työhuoneessa kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkimaanantaina kunnantalon aukioloajan.

Sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, rehtorin ja koulusihteerin tekemät viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kunkin viranhaltijan työhuoneessa päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina.

Sivistyslautakunta
______________________________________________________________________________


OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA  2017

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2017 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle / yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

4. Tukea on pääsääntöisesti haettava kahden kuukauden kuluessa oppisopimussuhteen alkamisesta toimittamalla kuntaan jäljennös oppisopimuksesta. Mikäli tukea kuitenkin haetaan oppisopimussuhteen aikana, maksetaan tukea takautuvasti enintään hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.

5. Tuki maksetaan jälkikäteen puolivuosittain palkanmaksutositteita vastaan.

Kunnanhallitus