KUULUTUKSET

 

 

Ympäristölautakunta on vahvistanut kokouksessaan 14.3.2017 Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien yhteisen ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan.

Lautakunnan päätösasiakirja ja taksa on nähtävillä Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien kunnantoimistoissa sekä Saarijärven kaupungintalolla aj. 16.3. – 18.4.2017.

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika päättyy 18.4.2017.

Ympäristölautakunta
_______________________________________________________________________________


Vaalilain 44 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että ehdokaslistojen yhdistelmä Kannonkosken kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja kirjastossa. Yhdistelmiä on lisäksi kuntalaisten saatavana kunnantalon neuvonnassa.

Kannonkoski 9.3.2017

Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunta

_______________________________________________________________________________


Ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 14.3.2017 alkaen klo 18.00 Viitasaaren kaupungintalolla.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 16.3.2017 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla.

Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa sekä Saarijärven kaupunginvirastossa.
_________________________________________________________________________________ 


Ilmoitamme Kivikon asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 § mukaisesti.

Kannonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.11.2016 (§ 19) Kivikon asemakaavan MRL 52 §:n mukaisesti ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

22.12.2016

Kannonkosken kunnanhallitus
_______________________________________________________________________________ 

 
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2017 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.

Kunnanjohtajan ja puheenjohtajien päätöspöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäisenä maanantaina talon aukioloajan.

Kunnanhallitus
______________________________________________________________________________


TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokousajankohta on pääsääntöisesti  torstaisin alkaen klo 18.00.

Teknisen lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seuraavana keskiviikkona toimiston aukioloajan. 

Tekninen lautakunta
______________________________________________________________________________ 


SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Sivistyslautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan, ja niitä on vuodessa noin kuusi. Pääsääntöisesti kokoukset pidetään torstaisin alkaen klo 18.00 kunnantalolla tai koululla.

Sivistyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä sivistysjohtajan työhuoneessa kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkimaanantaina kunnantalon aukioloajan.

Sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, rehtorin ja koulusihteerin tekemät viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kunkin viranhaltijan työhuoneessa päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina.

Sivistyslautakunta
______________________________________________________________________________


OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA  2017

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2017 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle / yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

4. Tukea on pääsääntöisesti haettava kahden kuukauden kuluessa oppisopimussuhteen alkamisesta toimittamalla kuntaan jäljennös oppisopimuksesta. Mikäli tukea kuitenkin haetaan oppisopimussuhteen aikana, maksetaan tukea takautuvasti enintään hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.

5. Tuki maksetaan jälkikäteen puolivuosittain palkanmaksutositteita vastaan.

Kunnanhallitus