KUULUTUKSET

 

 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 20.11.2018 alkaen klo 16.30 Viitasaaren kaupungintalolla.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 26.11.2018 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla. Viitasaaren kaupungintalon sulkuaikoina 7.12. ja 27. – 31.12.2018 pöytäkirja on nähtävillä Viitasaaren kaupungin kirjastossa.

Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa sekä Saarijärven kaupunginvirastossa.

Ympäristölautakunta 
______________________________________________________________________________________


KUULUTUS PELLONPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMISESTÄ

Kannonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.10.2018 §:ssä 21 Pellonpään asemakaavan muutoksen MRL 52 §:n mukaisesti.

Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 3.12.2018 mennessä. Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Kannonkosken kunnanvirastosta perjantaista 26.10.2018 alkaen, jolloin pöytäkirja on nähtävillä. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Kannonkosken kunnanhallitus
_______________________________________________________________________________


Ilmoitamme Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan laajennuksen ja muutoksen; Lahdentauksen asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 § mukaisesti
.

Kannonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 4.6.2018 §:ssä 13 Lahdentauksen asemakaavan MRL 52 §:n mukaisesti ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

7.8.2018

Kannonkosken kunnanhallitus
________________________________________________________________________________ 

 
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2018 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.

Kunnanjohtajan ja puheenjohtajien päätöspöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäisenä maanantaina talon aukioloajan.

Kunnanhallitus
______________________________________________________________________________


TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokousajankohta on pääsääntöisesti  torstaisin alkaen klo 18.00.

Teknisen lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seuraavana keskiviikkona toimiston aukioloajan. 

Tekninen lautakunta
______________________________________________________________________________ 


SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Sivistyslautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan, ja niitä on vuodessa noin kuusi. Pääsääntöisesti kokoukset pidetään torstaisin alkaen klo 18.00 kunnantalolla tai sivistystoimen toimipaikoissa.

Sivistyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä sivistysjohtajan työhuoneessa viidentenä kunnantalon aukiolopäivänä kokouspäivän jälkeen toimiston aukioloajan ja kunnan kotisivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, rehtorin ja koulusihteerin tekemät viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kunkin viranhaltijan työhuoneessa päätöstä seuraavan viikon ensimmäisenä arkimaanantaina.

Sivistyslautakunta
______________________________________________________________________________


OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA  2018

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2018 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle / yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

4. Tukea on pääsääntöisesti haettava kahden kuukauden kuluessa oppisopimussuhteen alkamisesta toimittamalla kuntaan jäljennös oppisopimuksesta. Mikäli tukea kuitenkin haetaan oppisopimussuhteen aikana, maksetaan tukea takautuvasti enintään hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.

5. Tuki maksetaan jälkikäteen puolivuosittain palkanmaksutositteita vastaan.

Kunnanhallitus