Seurat ja yhdistykset

Kannonkoskella on järjestöjä n. 50 kpl. Aktiivista toimintaa on muun muassa kyläyhdistyksillä, metsästys- ja kalastusseuroilla, eri etujärjestöillä ja eläkeläisjärjestöillä. Seurojen järjestämistä tapahtumista saat tietoa tapahtumakalenterista tai ottamalla järjestöön yhteyttä suoraan.

Alla vihreällä nuolella merkityt linkit avautuvat suoraan yhdistyksen omille kotisivuille.

Eläkeliiton Kannonkosken yhdistys
Kannonkosken Eläkkeensaajat

Kannonkosken Kiho
Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys
Kannonkosken Moottorikerho/Urheiluautoilijat
Kannonkosken vapaaehtoinen palokunta VPK
Kannonkosken Urheilukalastajat

Kannonkosken Yrittäjät
Kannonkoski-Seura
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kannonkosken paikallisyhdistys
Pökköpuro
Vuoskosken Paukku
SPR:n Kannonkosken osasto

Muita yhdistyksiä:
Kannonkosken Sotaveteraanit ja Naisjaosto
Kannonjärven virtapiiri
Vuoskosken virtapiiri
Yhteystiedot

 

Yleishyödyllistä tietoa yhdistyksille

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Yhdistystori

 

KANNONKOSKEN KUNNAN MYÖNTÄMÄT YHDISTYSTEN JA SEUROJEN AVUSTUKSET

Yhdistysten ja seurojen avustusten hakukäytäntöä on muutettu. Avustuksia ei enää erikseen julisteta haettavaksi, vaan toiminta-avustukset myönnetään jatkuvana hakuna seuraavin perustein:

  • Hakija on kannonkoskelainen järjestö tai toimintaryhmä.
  • Avustusta haetaan toimintaan tai tapahtumaan, joka on avoin kaikille kuntalaisille, myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
  • Tapahtumasta tai toiminnasta on tiedotettu avoimesti Kannonkoskisessa tai lehti-ilmoituksella ja Kannonkosken kunnan nettisivujen tapahtumakalenterissa.
  • Avustus myönnetään toiminnasta tai tapahtumasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kustannukset todennetaan maksetuilla laskuilla avustusta hakiessa.
  • Avustuksen määrä on enintään 200 euroa/seura/vuosi, ja se maksetaan enintään kahdessa erässä vuoden 2018 aikana seuran ilmoittamalle pankkitilille.

Toivomme kunnan myöntämän avustuksen tukevan seurojen aktiivista toimintaa ja kuntalaisten yhdessä tekemistä!