Sivu 5

Opasviittoja (Pyhä-Häkki) seuraamalla pääsee Nuottalaan ja suoraan kulkien vanhalle raitille. Opasviitasta vasemmalla on koko keskustan komein ja järein yhtenäinen männikkö, seassa on vanhoja koivuja. Aluspensaikko on raivattu pois. Mikäli metsikkö aiotaan pitää puoliavoimena, raivuulle on palattava 5 vuoden kuluttua.

   
Kuva HH

Alemman poikittaisen rivitalon pihan perällä on tiettävästi
keskustan ainut kookas metsälehmus.

Metsälehmus

Takaisin reitille

 
Polku poikkeaa päällysteeltä alamäkeen.
Vehmaudesta päätellen kuljetaan entistä laitumenpohjaa.

 
Kuva HH
Rantaterassilla pitkin järven rantaa ovat hyvät kasvupaikat ja puut sen mukaisia. Monihaaraiset männyt ovat menettäneet latvansa taudin tai laidunnuksen takia. Raivausta koskee sama kuin edellä. Vasemmalle jää törmä ja muinaisranta, jonka tasalla vedenpinta on pitkään viipynyt. Ollaan lähellä kivikautisia asuinpaikkoja. Rantahyllyllä on valoisa harvennettu männikkö allaan runsaasti luontaista taimiainesta. Kasvupohja on laikuittain lehtomainen.

 
Kyllä tästä vielä läpi pääsee, toivottavasti jatkossakin.
Itikat tuntuivat viihtyvän näissä maisemissa.

 
HH                                              Kovasti muuttuu maisema parin 
                                                   kolmen kuukauden aikana.

Seuraava sivu