Tilinpäätöksen keväistä aikaa

21.3.2019
Näin maaliskuussa puurramme kunnantalolla vielä menneen vuoden toiminnan ja talouden parissa. Työn alla on vuoden 2018 tilinpäätös, jossa meidän tulisi arvioida saavutettiinko asetetut tavoitteet ja pysyttiinkö suunnitellussa talousarviossa. Kuntastrategia on se iso yhteinen suunnitelma, jonka viitoittamalla tiellä pyrimme kulkemaan.

Kaksi isoa rakennusprojektia saatiin kesän ja syksyn aikana tavoitteiden mukaisesti valmiiksi. Kyseessä oli Mäntykodin peruskorjaus / uudisrakentaminen sekä teollisuushallin uudisrakennus koulun teknisen työn tiloineen. Yhteensä investointien kokonaiskustannus leasingrahoituksella toteutettuna on noin neljä (4) miljoonaa euroa. Kustannusarvioissa molempien osalta pysyttiin hankkeiden taloudellisen loppuselvityksen mukaan varsin mallikkaasti. Teollisuustilaan saimme neuvoteltua hyvän yrityksen toimintansa aloittamaan heti tilan valmistuessa, ja myös koulu pääsi aloittamaan opetuksen suunnitelmansa mukaisesti. Mäntykodin asukkaat muuttivat myöhemmin syksyllä Saarijärveltä takaisin uusittuihin tiloihin. Käsitykseni mukaan pääosin ollaan oltu varsin tyytyväisiä valmistuneisiin kokonaisuuksiin, vaikka toki aina uuden alussa on myös hiomista puolin ja toisin.

Tätä kirjoittaessani meillä on jo tieto maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisesta. Pitkään ja hartaasti maakunnassakin valmisteltu kokonaisuudistus olisi toteutuessaan voinut olla kuntamme osalta ainakin taloudellisesti positiivismerkkinen suunnitelmavuodesta 2021 alkaen. Kuntatalouden ennakoitavuus olisi myös parantunut, kun sote-kustannukset olisivat siirtyneet maakunnalle. Nyt näin ei käynyt, ja edessämme on edelleen ratkaistavana samat haasteet varsinkin sosiaali- ja terveyspuolella, jonka menot muodostavat lähes 70 % kuntamme budjetista. Toisaalta tästä keikauksesta voi olla hyviä seurauksia jollakin muulla taholla, asioilla on aina puolensa.

Kannonkosken asukkailla, päättäjillä sekä työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa moniin eri elinvoima- ja menestystekijöihin kunnas-sa. Näitä ovat esimerkiksi houkutteleva asuin-, yritystoiminta- ja investointiympäristö sekä innovatiivinen ja kehitysmyönteinen kunta ja kuntaorganisaatio. Positiivisella kuntakuvalla on mahdollista jopa saada lisää asukkaita ja yrittäjiä. Mitä enemmän kunnassa on veronmaksajia, sitä helpompi on ylläpitää ja kehittää parempia palveluja sekä lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Jokainen kannonkoskinen voi olla oman kuntansa kehittäjä, vaikuttaja ja markkinoija.

Kaavoituksella on tärkeä merkitys kunnan elinvoiman kehittämisessä. Omakotirakentamisen tulevaisuuden kannalta merkittävin Lahdentauksen kaava valmistui, mutta Piispalan alueen kaavoituksen osalta ei päästy vielä etenemään aivan optimivauhdissa. Öijänniemen alueen kaavaa saatiin hyvin eteenpäin ja sen edellytetään valmistuvan vuoden 2019 aikana. Myös taajama-alueen maisemointihankkeet torin ja puiston osalta saatiin päätökseen, joskin torin kohdalla jouduttiin toteutusta tässä vaiheessa jonkin verran supistamaan alkuperäisestä suunnitelmasta. Näiden projektien tavoitteena on kunnan elinvoiman ja viihtyvyyden lisääminen.

Liikenneturvallisuus ja turvallisuus yleensä ovat puhuttaneet pitäjässämme paljon. Olemme järjestämässä koulullamme kuntalaisiltaa aiheesta alustavasti maanantaina 29.4. Seuraathan tiedotusta asiasta nettisivuiltamme ja ilmoitustauluilta nyt ainakin.

Hyvää ja aurinkoista kevättä kaikille!

Markku
kunnanjohtaja

 

Kunta on kotini, tervetuloa kesäasukkaamme

5.6.2018
Otsikon lauseessa on suoraa lainausta Kannonkosken kuntastrategiasta, sen ensimmäisestä varsinaisesta alaotsikosta. Yli puolen vuoden intensiivinen ja myös kuntalaiset osallistava työrupeama kunnan tulevien suuntaviivojen löytämiseksi tuotti valtuustosalissa kyseisen tiivistyksen siitä, mitä kunnan tulisi olla; koti kaikille. Mielestäni luottamushenkilöt tekivät jälleen yhdessä varsin hyvän työn. Pienessä pitäjässä yhteisöllisyyden merkitys korostuu verrattaessa asiaa esimerkiksi kaupunkeihin. Tällaisen kunnan voi mieltää kodiksi helpommin kuin suuren kaupungin, näin itse haluan uskoa. Ihmiset tuntevat ainakin kaverin kautta lähes jokaisen talon ja sen väen, ja tekemisillä on lopulta hyvin lyhyet jäljet. Mielestäni tätä meidän kannattaa pitää omana vahvuutenamme, vaikka se voi välillä tuntuakin jopa hivenen raskaalta.

Kuten monet ovat saattaneet laittaa merkille, niin kunnassamme tapahtuu näinä vuosina varsin paljon myös ulospäin näkyvää, vaikka merkittävä osa kunnan toiminnasta on sitä arkista ja katseilta näkymätöntä puurtamista, jotta asiat voivat ”rullata radallaan”. Kunnan uuden yritystilan käyttöönotto on kesäkuun alussa tapahtumassa ja sen vuokrannut yritys pääsee aloittamaan siellä työnsä. Mäntykodin remontti valmistuu syksyllä ja myös koululaisemme pääsevät uusiin teknisen työn tiloihin opiskelemaan. Ja kuten hyvin muistamme, niin sekä puisto että tori ovat suunnitelman mukaan etenemässä maaliinsa kuluvan suven aikana. Laajakaistan rakennustöitä on tänäkin kesänä käynnissä sekä myös perusparannustöitä kunnan infraan, kuten esimerkiksi kiinteistöihin. Minulta kysytään usein, että säilyykö Kannonkoski itsenäisenä kuntana? Ja aina olen antanut samat kaksi vastausta, lyhyen ja vähän pitemmän. Kunta säilyy jos talous kestää, ja sitten perään annan sen pitemmän vastauksen, koska asiat eivät koskaan ole näin helppoja tai mustavalkoisia. Mutta lopulta kaikki kuitenkin riippuu meistä kuntalaisista, halusta ja tahdosta tehdä asioita sekä näin ollen kunnan elinvoimaisuudesta.

Kunnallisia päätöksiä tehdään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa esittelijän esittelystä. Meitä kuntalaisia koskeviin päätöksiin voivat kaikki kuntalaiset vaikuttaa ennen kaikkea kuntavaaleissa valittujen luottamushenkilöiden kautta. Osallistuminen yhteisiin asioihin ja varsinainen päätöksenteko ovat siis eri asioita. Toki meillä on kunnassamme myös muita erilaisia vaikutuskanavia, kuten esimerkiksi tulevaisuustyöryhmä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on visioida päättäjien tueksi kehityksen kannalta huomioon otettavia asioita. Kannustan kaikkia osallistumaan oman kotikunnan, kotimme, hoitoon.

Oletko vielä käynyt vilkaisemassa kuntamme nettisivuja internetissä? Sieltä voit löytää niin alussa mainitsemani kuntastrategian, kuntamme uuden esitteen, ajankohtaisia tiedotusasioita ja kaikki tehdyt päätökset toimielinten pöytäkirjoista. Toki saat tämän kaiken tiedon myös paperisena versiona esimerkiksi piipahtamalla kunnantalolla.

Hiihtäjän kannalta hienon, oikean talven jälkeen saamme toivottaa kesän ja myös arvostetut kesäasukkaamme jälleen tervetulleeksi yhteiseen pitäjäämme! Olemme suunnitelleet uutena tapahtumana "mökkiläisparlamentin" aloittamista 19. kesäkuuta. Tarkoituksena on mahdollistaa parempi osallistuminen kunnan kehittämiseen myös teille.

Torilla ja tapahtumissa tavataan, mennään rohkeasti toistemme juttusille.

Markku
kunnanjohtaja

 

Uusi vuosi ja uudistuva kunta

9.2.2018
Viettämämme itsenäisyyden juhlavuoden tunnus oli YHDESSÄ. Kuten myös tasavallan presidentti Niinistö uuden vuoden juhlapuheessaan totesi, itsenäisyys ei ole vain lahja, se on myös tehtävä. Käsitykseni mukaan näin voidaan ajatella myös kunnan kohdalla olevan. Meille kuntalaisille on demokratian toteutumisen kautta annettu mahdollisuus toteuttaa itsenäisyytemme tehtävää Kannonkosken parhaaksi. Kuten muistamme, niin tähän liittyy oleellisesti tänä keväänä valmistuva kuntastrategia, jonka valmisteluun myös kuntalaiset pääsivät mielipiteineen suoraan osallistumaan tehdyn kuntalaiskyselyn kautta. Kunnanvaltuusto on saanut työnsä pohjaksi kuntalaisten antamat palautteet ja uskoisin, että keskustelu on tältäkin osin vielä eri puolilla käynnissä.

Vaikka kirjoitukseni otsikossa lukee uudistuva kunta, niin aina on muistettava, että kaikelle uudistamiselle on olemassa tietyt reunaehdot, jotka osaltaan sanelevat mahdollisuuksiamme toimia. Tällä tarkoitan esimerkiksi lainsäädäntöä, kuntatalouden paineita, väkiluvun ja sen rakenteen kehitystä ja osaltaan myös tekemisen kulttuuriamme. Onneksemme meillä Kannonkoskella on pystytty meille isoissa asioissa pysymään yksituumaisena ja näin mahdollistaen joustava päätöksenteko.

Elämme vaalien aikaa. Viime keväänä kuntavaalit, tätä kirjoittaessani presidentin vaalit, tulevana syksynä historian ensimmäiset maakuntavaalit ja vielä vuonna 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Kunnan vinkkelistä katsoen vaaleilla on myös varsin työllistävä vaikutus kunnan vastatessa osaltaan vaalien järjestämisestä ja näin luonnollisesti myös niiden kustannuksista. Kunnan väen lisäksi vaalitoimitsijoina toimivat myös valitut luottamushenkilöt, joten suuri kiitos Teille kaikille työpanoksestanne.

Arjen turvallisuudesta on menneen vuoden aikana taas pitäjässämme puhuttu. Valtakunnallisessa poliisin tilastossa kuntamme on selkeästi hyvinkin turvallinen paikka asua ja elää. Toki mikään ei ole täydellistä, ei myöskään turvallisuus ja sen tunne. Liikenneturvallisuuden parantamiseen varsinkin kirkonkylän pääväylällä ollaan hakemassa ratkaisuja myös muualta oppia ottaen. Ajotapa ja asenteet eivät tietystikään muutu pelkillä hidastustöyssyillä tai nopeusnäytöillä, joten suurin vaikutus turvallisuuden todellisuuteen saadaan syntymään vaikuttamalla ihmisten käyttäytymiseen ajattelun kautta.

Markku
kunnanjohtaja

 

Kuntastrategia - Kannonkosken tulevaisuus

13.10.2017
Olemme kaikkia meitä nykyisiä ja tulevia kuntalaisia varsin läheisesti koskettavan asian parissa, kun puhumme kuntastrategian laatimisesta. Vaikka strategia jo sanana kuulostaisi siltä, että ei voisi vähemmän kiinnostaa, niin älä vielä luovuta. Kyse on kaikessa yksinkertaisuudessaan siitä, mihin suuntaan ja miten me kaikki yhdessä haluamme Kannonkoskea kehittää. Mitä kunnassamme suunnitellusti tapahtuu ainakin tulevan neljän vuoden aikana?

Kunnanvaltuusto siis ohjaa kunnan kehitystä kuntastrategian avulla. Sillä määritellään, mihin isossa mitassa yhteiset rahat käytetään, mitkä toiminnot on tärkeätä säilyttää ja mistä voidaan jopa luopua. Tämä suunnitelma ei myöskään voi olla irrallinen seutukunnan ja valtakunnan kehityksestä, vaan se parhaimmillaan hyödyntää ennakoivasti tarjolla olevia mahdollisuuksia. Suunnitelman on tarkoitus valmistua alkuvuoteen mennessä, ja haluaisin mahdollisimman monen meistä osallistuvan sen tekemiseen. Mahdollisuudet osallistumiseen löytyvät helposti esimerkiksi kunnan nettisivuilta.

Kuntalaisten terveys, työkyky ja viihtyvyys ovat keskeisiä kunnan menestys- ja hyvinvointitekijöitä. Säännöllisellä liikunnalla voi jokainen omalla kohdallaan näihin asioihin oleellisesti vaikuttaa. Nyt syksyn alkaessa käynnistyivät myös eri harrastekerhot. Itse osallistun torstai-illan miesten salipeli-iloitteluun, mukavaa on, tosin harmillisen vähän meitä pelaajia on toistaiseksi vaivautunut paikalle. Toivottavasti liikkumista on kuitenkin harrastettu vaikkapa kävelylenkillä tai muussa hyötyliikunnassa, kuten puolukkametsässä.

Kuten olette huomanneet, niin rakennustyöt eri puolilla kirkonkylää ovat käynnistyneet. Puisto saa pohjat ennen talvea, yhdistetty koulun teknisentyöntila ja teollisuushalli on myös perustusvaiheessa ja Mäntykodin saneeraus etenee. Näiden kaikkien projektien on suunniteltu valmistuvan tulevan kesän aikana ja syksyyn mennessä. Eikä se siihen jää. Paloaseman tulevaisuuden pohdinta on täydessä käynnissä, torin korjaus tulossa ensi vuonna ja uuden asunto-alueen Lahdentauksen (entinen Nurmela) kaavoitus valmistuu. Toivon mukaan pääsemme ko. aluetta ennakkomarkkinoimaan jo alkuvuodesta.

Vielä sana Piispalasta, seutukuntamme helmestä ja kunnan täysin omistamasta liikelaitoksesta. Käsitykseni mukaan me kuntalaiset hyödynnämme Piispalan monipuolisia palveluja aivan liian vähän. Kunnan palvelupaketti (50 000 euroa) kuntalaisten etuna mahdollistaa edullisen harrastamisen ja jos kuntalaiset toivovat perustellusti jotain lisää, niin aloitteita vaan rohkeasti esittämään Piispalaan tai kunnanvirastoon, vaikkapa nettisivujen kautta.

Markku
kunnanjohtaja

 

Kukkia takaterassilla

Kesä tuli - lumi suli, vihdoinkin!

9.6.2017 9.00

Olemme saaneet todistaa, ehkä vain muutaman kerran vuosisadassa toistuvaa, poikkeuksellisen kylmää kevättä. Onneksemme kuitenkin nyt näyttäisi lämpenevän parahiksi kesäsesongin alkaessa ja kylänraittiemme vilkastuessa kesäasukkaista. Kevääseen liittyen olen yrittänyt kuulostella myös maataloustuottajien viestejä asian tiimoilta, mutta ilmeisesti vielä ei ole mitään peruuttamatonta päässyt käymään tulevan sadon suhteen.

Olen kuluneen vuoden aikana kirjoittanut useampaan tahoon kunnan nykyisestä toiminnan ja talouden tilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä. ”Punaisena lankana” olen yrittänyt pitää sote-maakuntauudistusta ja tulevaan muutokseen vastaamista. Paljon on vielä asioita sumussa ihan valtakunnan ylintä päätäntävaltaa, Arkadianmäkeä myöten. Joka tapauksessa näyttäisi siltä, että me kuntana saamme ottaa enemmän vastuuta omasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestämme. Ei se ole tähänkään saakka ollut mitenkään väheksyttävässä roolissa, mutta sen merkitys tulee edelleen korostumaan. Kannonkosken liikuntaohjelma kuntalaisten avuksi on laadittu muutamia vuosia sitten ja se on edelleen varsin pätevä ja lyhykäisyydessään nasakka asiakirja. Tosin epäilen sen jääneen liian vähäiselle käytölle. Näin kesän alkaessa voisimme ottaa yhteisesti käyttöön ainakin osan sen neuvoista. Käykää vilkaisemassa kuntamme nettisivuilta huippunopealla laajakaistalla joko kotona tai hienossa omatoimikirjastossamme. Lyhyesti tiivistäen ohjelman sanomaa: kuntalaisten terveys, työkyky ja viihtyvyys ovat keskeisiä kunnan menestys- ja hyvinvointitekijöitä. Säännöllinen liikunta omien edellytysten mukaisesti on tärkeässä roolissa. Olettehan muuten huomanneet, että Pekan Pyrähdys -liikuntatapahtuma on kuntalaisille ilmainen ja matkoja löytyy kaikille, niin kävelijöille kuin juoksijoille.

Kesämme tapahtumatarjonta on mukavan vilkas, kaikille on jotakin. Tähän liittyen puisto- ja torialueen rakentamissuunnitelmat viihtyvyytemme lisäämiseksi ovat edenneet rahoitusvaikeuksista huolimatta ja osin nyt toteutettavia osia karsimalla. Työt ovat kuitenkin alkamassa. Rakentamisiin ja myös muihin kuntamme tuleviin asioihin otan taas kirjoittamalla kantaa blogissani nettisivuillamme kesän ja syksyn mittaan.

Mennään mukaan tapahtumiimme ja osallistutaan yhdessä, tapaamisiin!

Markku
kunnanjohtaja

 

Kohti kevättä ja kuntavaaleja 

23.3.2017 14.00

Tätä kirjoittaessani kevät on itse asiassa edennyt jo varsin pitkälle ja talvenselkä väistynyt. Kevät tuo jälleen mukanaan muutoksia, joista oman kuntamme ja ennen kaikkea meidän kuntalaisten kannalta vähäisin ei ole uusien kunnanvaltuutettujen valinta. Kysyttäessä valtakunnallisesti kansalaisilta, millainen on ihannevaltuutettu, niin usein vastaukseksi saadaan omilla aivoilla ajatteleva päätöksentekijä, joka ajaa koko kunnan etua.

Luonani kävi yhteiskuntaopin oppitunnilla koulumme 6. luokan oppilaat opettajiensa johdolla. Esittelin heille kunnan ja kunnanviraston toimintaa, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen tärkeää työtä ja kerroin heille kuntavaalien merkityksestä vaikuttamisen kanavana. Näiden koululaisten vaikuttamiskanavana ennen varsinaista äänestysikää on esimerkiksi nuorisovaltuusto, jossa voi päästä harjoittelemaan demokratian toteuttamisen pelisääntöjä. Mielestäni oleellisinta on, että me kaikki oppisimme käyttämään aktiivisesti ja myös arvostaisimme tätä parasta mahdollisuuttamme vaikuttaa oman lähiympäristömme asioihin vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden kautta. Nyt valtakunnallisten muutosten tuulten puhaltaessa kuntamme olisi jatkossa mahdollista aikaisempaa enemmän keskittyä elinvoiman ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen demokratian alustana. Tätä voisi myös kutsua hyväksi ja toiminnalliseksi ”pitäjänhengeksi” koko seutukunnan yhteistyötä toki unohtamatta.

Kuntamme virallinen väkiluku on nyt 1426 kannonkoskista. Valitettavasti olemme niin sanotusti hupenevaa luonnonvaraa ja tähän asiaan meidän tulee yhdessä saada muutosta aikaan. Väkimäärältään pienessä kunnassamme asettui kuitenkin vaaliehdokkaaksi 26 kannonkoskista kaikkiaan viiden eri poliittisen puolueen listoilta, mikä ei ole suhteutettuna ollenkaan huono lukumäärä. Kunnanvaltuustoon heistä valitaan 15 valtuutettua, joiden ensimmäinen merkittävä tehtävä on valita uusi kunnanhallitus käytännön toimista päättämään. Julkisuudessa on paljon puhetta nuorten ihmisten äänen kuulumisesta kuntien päätöksenteossa. Vaikuttamaan parhaiten pääsevät myös nuoret asettumalla ehdokkaaksi ja sitten toki äänestämällä. Tähän on kuitenkin tosiasiana todettava, että meillä Kannonkoskella ehdokkaaksi asettui vain yksi niin sanottu nuori ehdokas, eli alle 29-vuotias henkilö.

Tässä vaiheessa kiitos kuuluu kuntalaisten puolesta Teille kaikille kuntavaaliehdokkaiksi rohkeasti asettuneille vastuunkantajille.

Sunnuntaina 9. huhtikuuta valittava ja työnsä 1. kesäkuuta aloittava kunnanvaltuusto on jopa poikkeuksellisen merkittävässä asemassa tulevaisuuden päätösten suhteen. Reilun puolentoista vuoden päästä tulisi aloittaa maakuntahallinto kaikkine muutoksineen, jotka koskisivat oleellisesti myös meidän kuntaamme. Kuten jo uutena vuotena kirjoitin, niin tähän valmistautuminen on syytä ottaa myös meillä vakavasti. Jatkossa kuntien on nähty tulevan entistä itsenäisemmiksi ja ne voisivat vielä aidommin päättää oman kunnan kokoisista asioista. Taloutemme puolella tämä näyttäytyisi siten, että raskain taakka sosiaali- ja terveydenhuollon osalta olisi siirtymässä maakunnalle. Mutta tämä ei poista millään lailla sitä tosiasiaa, että oma kuntamme on edelleen varsin raskaasti velkaantunut. Riskimme liittyvät luonnollisesti siihen, miten hallitsemme velkaantumista tulevaisuudessa.

Nyt meidän kuntalaisten tulee tehdä oma työmme yhteiseksi hyväksi ja käydä antamassa äänemme vaaleissa sille osaavalle ja sitoutuneelle vaaliehdokkaalle. Nostetaan yhdessä Kannonkosken äänestysprosentti pienessä ”maaotteluhengessä” vaikkapa seutukunnan korkeimmaksi. Se antaisi hyvää potkua myös uusien valtuutettujen haastavaan työhön.

Markku Vehkaoja
Kunnanjohtaja

 

Kunnanjohtajan tervehdys 1.1.2017

9.1.2017 15.00

Markun tervehdys kunnanjohtajan työhuoneesta ja hiihtoladulta

Minulla on ilo saada toivottaa oikein hyvää alkavaa vuotta 2017 Teille kaikille kuntalaisille!

Lämmin kiitos, että saan aloittaa työni uutena kunnanjohtajana kuntamme ja kuntalaisten yhteiseksi parhaaksi. Kiitokseni osoitan myös edeltäjälleni Maarit Autiolle kuntamme hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä. Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa. Käsitykseni mukaan Kannonkoskella vallitsee varsin hyvä ja positiivisessa mielessä rehti maaseudun ilmapiiri ja henki.

Minulta ovat kuntalaiset jo oikeutetusti kyselleet, kuka olen miehiäni? Itse en ole kannonkoskisia syntyperältäni, vaikka olenkin jo kunnan virallinen asukas ja äänioikeutettu kuntalainen. Juureni ovat Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudulla, jossa ole lapsuuteni koulut käynyt. Myöhemmin työt, oma perhe ja jatko-opinnot ovat kuljettaneet ympäri Suomen. Yliopisto-opinnot valmistelin Oulun yliopistossa historian laitoksella (FM) ja ammattiopintoni Maanpuolustuskorkeakoulussa (entinen Kadettikoulu) Helsingissä. Monen moista on elämään jo mahtunut näin yli 50-vuotiaana ja reilut 30 vuotta työelämässä olleena. Ammattiurani puolustusvoimien upseerina kesti runsaat 20 vuotta, jonka jälkeen olen toiminut niin perusopetuksen rehtorina, opettajana, kuin oman koulutusalan perheyrityksen yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Olen myös kolmen lapsen perheellinen isä, joskin vain nuorimmainen on enää kotipesässä.

Elämme jälleen sen vanhan fraasin mukaisesti muutoksen aikoja. Omassa kuntaorganisaatiossamme on viime aikoina tapahtunut useita henkilöstömuutoksia, jotka osaltaan voivat näkyä myös kuntalaisten elämässä. Muutos on syytä ottaa mahdollisuutena ja tehdä rakentavaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä. Valtakunnallisesti katsottuna meidänkin kuntaamme tullee merkittävästi vaikuttamaan suunnitellut sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistus. Toteutuessaan maakuntahallinnon muutos on historiallisen suuri muutos myös kuntien toiminnassa. Näiden muutosten kuntamme kannalta mahdollisimman hyvä toteutuminen on kunnanjohtajankin työssä tärkeimpiä pitkäntähtäimen edunvalvontatehtäviä. Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävän haltuun ottamista ja vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimasta ja kestävästä kehityksestä. Siinä yhdistyvät sekä kuntaorganisaation että kuntayhteisön johtaminen.

Varsinkin pienen kunnan toimintatavasta tulee mielestäni kuvastua monialaisen tekemisen meininki. Sen tulee näkyä niin luottamushenkilöiden kuin kunnan työntekijöiden välisissä yhteistyösuhteissa. Esimerkiksi meillä nyt alkuvuodesta valittava ja työnsä aloittava, Kyyjärven kunnan kanssa yhteinen elinkeinokoordinaattori tulee tekemään tiivistä yhteistyötä elinkeino- ja elinvoima-asioissa myös kunnanjohtajan kanssa toisiaan ”sparraten”. Asioita siis pohditaan ja tehdään yhdessä monella eri taholla. Kunnan voimavarat on syytä pyrkiä aina käyttämään tehokkaasti hyväksi. Tämä edellyttää myös meiltä kaikilta kuntalaisilta yhteen hiileen puhaltamista. Yksittäisinä esimerkkeinä ja tekoina voisi mainita tuotteiden ja palveluiden ostamisen omasta pitäjästä, paikallisen työttömän työllistämisen tai aktiivisen yhdistystoimintaan osallistumisen.

Kuntamme asioista tiedottaminen tulee olla jatkossakin aktiivista. Tavoitteeni on kirjoittaa määräajoin kunnan ajankohtaisista asioista täällä nettisivuillamme ja Kannonkoskisessa. Suunnitelmissani on myös alkavan vuoden aikana kiertää kuntamme kylissä aktiivisesti keskustelemassa niin yksittäisten kuntalaisten kuin yritystenkin kanssa ja saada näin lisää tietoa kunnan asioiden valmistelun pohjaksi. Toki myös kunnantalo ja virkahuoneeni ovi ovat aina auki kuntalaisille.

Näkemisiin kanssanne kylillä ja lenkkipoluilla!

Markku Vehkaoja
Kunnanjohtaja
Kannonkoski