Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 

Kannonkosken kunta järjestää 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa aamuisin ennen koulun alkua ja iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Myös päivähoitoon oikeutettujen esikoululaisten hoito tapahtuu aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Mahdollista iltahoitoa varten esikoululaiset siirtyvät klo 16 jälkeen päiväkodille.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminta tarjoaa lapsille tutun ja turvallisen paikan viettää koulutyön jälkeistä aikaa tai odottaa koulupäivän alkamista. Kun pienten koululaisten yksinäinen aika ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa vähenee, myös perheiden vapaa-ajan ja vanhempien työelämän yhteensovittaminen helpottuu.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa syödään aamu-/välipala ja leikitään, ulkoillaan, levätään tai voidaan tarvittaessa tehdä vaikka koulutehtäviä. Toimintaa tehdään tärkeässä yhteistyössä kotien kanssa ja se on myös yksi luonteva osa koulumme toimintaa.

Ohjaajat ja toiminnan järjestäminen

Ohjaajina toimivat Kannonkosken koulun koulunkäynninohjaajat. Myös vapaa-aikatoimen ja järjestöjen ohjaajat voivat avustaa toiminnan järjestämisessä ja ohjaamisessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnalle on uudessa koulurakennuksessa varattu oma tilansa, mutta tarvittaessa käytetään myös muita koulun tiloja ja lähiympäristöä.

Koulun keittiön henkilöstö valmistaa aamupalan, joka tarjotaan klo 8.00 ja välipalan, joka tarjotaan klo 13.00.

Tarkempaa tietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Aikataulu

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivien aikana:

aamuisin klo 7.00 – 10.00 jailtapäivisin klo 13.00 – 16.00, päivähoitoon oikeutettujen esikoululaisten hoito muina aikoina tapahtuu päiväkoti Nappulassa.

Maksut

Sivistyslautakunnan 21.5.2013 § 19 tekemän päätöksen mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksu maksetaan kuukausimaksuna siten kuin perusopetuslain 48 f §:ssä määrätään.

Koululaisten toimintaan osallistumisesta maksu on kolmen tunnin osalta (joko aamu- tai iltapäivätoiminnan ryhmä) 60 euroa/kk ja molempiin osallistumisesta 80 euroa/kk. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muita maksuja toimintaan osallistumisesta ei peritä.

Esikoululaisten hoito kuuluu päivähoitolain alaiseen toimintaan, ja siitä peritään ko. lain mukainen maksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Esikoululaisten hoitopäivämaksuun vaikuttaa myös hoitoajan pituus.

Katso lisää päivähoitomaksujen määräytymisestä.