Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisen oppimiskokemuksen avulla.

Esiopetus on osa Kannonkosken koulun toimintaa.

 

Esiopettaja
Varhaiskasvatusjohtaja
Eija Saari
43300 KANNONKOSKI
044 459 6132