Koulukuljetukset

 

Oikeus maksuttomaan kuljetukseen

Yli puolet Kannonkosken koulun oppilaista kulkee kouluun linja-auto- tai taksikuljetuksessa. Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Kannonkoskella koulukuljetus voidaan huoltajien pyynnöstä järjestää myös 3-5 kilometrin matkalle silloin, kun tarve on jo olemassa olevan koulukuljetusreitin varrella ja kuljetukseen mahtuu.

Kuljetus osalle matkaa

Kunta voi järjestää kuljetuksen myös vain osalle matkaa, kunhan oppilaan omatoimisesti kuljettava matka ei ylitä viittä kilometriä. Koulumatka mitataan kodin ja koulun väliltä, lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin portilta koulun tontin portille. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona voi olla myös oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus.

Koulukuljetukset lukuvuonna 2016-2017

Karstulan Liikenne kuljettaa oppilaita Kämärin ja Hilmonkosken suunnalta ja toisella linja-autolla Kannonjärven ja Joenniskan suunnalta. Tilausmatka Kotilainen huolehtii Lokakylän syöttöliikenteestä ja Piispalan suunnasta, ja Hannu Kokkisen taksin kyydissä kulkevat mm. Selänrannalla, Lakomäessä ja Käräjämäessä asuvat oppilaat.

Koulumatka kannattaa kulkea jalan tai pyörällä

Lapset ja nuoret, jotka kävelevät tai pyöräilevät koulumatkansa, täyttävät useammin liikuntasuositukset verrattuna niihin lapsiin ja nuoriin, joille koulumatkaliikuntaa ei kerry. Päivittäiset koulumatkat jalan tai polkupyörällä ovatkin erinomaista terveysliikuntaa, sillä ne toisaalta lisäävät säännöllistä liikuntaa ja toisaalta vähentävät koululaisten muutoinkin korkeaa päivittäistä istumisaikaa. Kannattaa siis kulkea ainakin osa koulumatkasta liikkuen itse!