Varhaiskasvatus

Päiväkoti Nappula -ryhmä vanhemmille löytyy myös Facebookista. Sinne päivittyy tietoa tapahtumista sekä kuvia Nappulan arjesta.

 
 

Päiväkoti Nappula toimii Kannonkosken koulun tiloissa. Lapset on jaettu kahteen ryhmään: 0-3-vuotiaat Nappulat ja 4-5-vuotiaat Viskarit. Myös esiopetus sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään Kannonkosken koulun tiloissa.

Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 7-16.30. Koulujen loma-aikaan päiväkoti on auki hoidontarpeen mukaisesti.

Lukuvuonna 2017-2018 koulujen työ- ja loma-ajat ovat seuraavat:

  • syyslukukausi alkaa 14.8.2017
  • syysloma vko 42 (16.-22.10.2017)
  • joululoma 23.12.2017 - 3.1.2018
  • talviloma vko 9 (26.2.- 4.3.2018)
  • kevätlukukausi päättyy 2.6.2018

Päivähoitoon voi hakea koko kalenterivuoden ajan. Hakeminen tapahtuu päiväkodista, koulutoimistosta tai oheisesta linkistä saatavalla lomakkeella. Hoitopaikka on Kannonkoskella pysyvä aina kouluikään saakka, mikäli vanhemmat eivät irtisano paikkaa esim. kesän ajaksi.

Kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan tai vaihtoehtoisesti oikeus kotihoidontukeen ja yksityisen hoidon tukeen.


 

Päiväkodin toiminta-ajatus

Toimintaamme ohjaa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma, jonka sisältöalueita ovat mm. sosiaaliset taidot, kieli ja kommunikaatio, musiikkikasvatus ja itseilmaisu sekä liikuntakasvatus. Näitä ja monia muita taitoja Nappulassa harjoitellaan leikin, liikkumisen ja yhdessä tekemisen keinoin. Nappulassa sydäntä lähellä on myös ruoka. Ruokakasvatuksen välineenä käytetään Sapere-menetelmää, joka korostaa myönteisyyttä, lasten osallisuutta ja kokemuksellisuutta.

Kannonkosken omassa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmassa painottuvat liikunta ja leikki. Kaikkea oppimista tuetaan liikkumisen keinoin, koska liike ja liikkuminen ovat lapselle keskeinen oppimisen väline. Liikkumalla kehittyvät perustaitojen ohella havaintomotoriset taidot sekä suhde omaan itseen ja ympäristöön.

Lasten liikunta on leikkiä, jossa tärkeintä ovat liikunnan ilo ja riemu. Liikunnan harrastaminen lisää parhaimmillaan lasten sosiaalista vuorovaikutusta, vahvistaa itsetuntoa, antaa mahdollisuuksia kokeilla ja ylittää omia rajoja sekä opettaa toimimaan ryhmän jäsenenä. Varsinaisten ohjattujen liikuntahetkien lisäksi sisällytämme monipuolista liikkumista – vaikkapa suujumppaa tai aivojumppaa – päivittäiseen toimintaan.

Päiväkodilla on hyvät puitteet monipuoliseen liikkumiseen: erilaiset liikuntavälineet ja liikuntasali sekä lähiympäristö metsineen, hiihtolatuineen ja urheilukenttineen. Tärkeä laadukkaan liikkumisen mahdollistaja on yhteistyö Piispalan kanssa. Piispalassa käymme luistelemassa 3-vuotiasta alkaen keväisin ja syksyisin. Viskarit ja esikoululaiset pääsevät myös uimaan. Lisäksi käymme muutaman kerran vuodessa liikkumassa isossa liikuntasalissa ja ”temppuradalla”.

Liikunnan lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmassamme painottuu ympäristökasvatus. Käytännössä totetutamme ympäristökasvatusta Vihreä lippu-ympäristöohjelman mukaisesti. Nappula on ensimmäinen Vihreän lipun saanut päiväkoti pohjoisessa Keski-Suomessa. Syksyllä 2012 saavutimme kestävän tason pitkäjänteisen ja tavoitteellisen ympäristökasvatuksen tuloksena.

VARHAISKASVATUKSEEN hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko kalenterivuoden ajan.

Hakemus

 

 

 

Tuloselvityslomakkeen voit ladata tästä tai hakea päiväkodilta. Täytä selvitys viim. silloin kun lapsi on ollut kuukauden päivähoidossa. Palauta lomake päiväkotiin tai suoraan koulusihteerille.

Päiväkodin yhteystiedot

Päiväkoti Nappula
Opintie 2
43300 KANNONKOSKI

Varhaiskasvatusjohtaja
Eija Saari
43300 KANNONKOSKI
044 459 6132

Puhelinnumerot
päiväkoti
044 459 6137

varhaiserityisopettaja
044 459 6174

 

Nappulan nettisanomat - tietoa vanhemmille

Nappulan varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset

Asiakasmaksut

Esiopetus

 

Kasvun ja oppimisen tuki

Nappulassa kaikki lapset toimivat samoissa ryhmissä ja erilaiset tuen tarpeet huomioidaan päiväkodin arjessa. Monipuolisella yhdessä liikkumisella ja toimimisella tuetaan niin motoristen, kielellisten kuin sosiaalistenkin taitojen kehittymistä.

Tuen järjestämisestä vastaa varhaiserityisopettaja Hanna Saari yhteistyössä henkilökunnan kanssa.