Varhaiskasvatus

 

Päiväkoti Nappula toimii Kannonkosken koulun kanssa samassa rakennuksessa. Kannonkoskella varhaiskasvatusta tarjotaan vain päiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa lapset on jaettu kahteen ryhmään: 0-3-vuotiaat Nappulat ja 4-5-vuotiaat Viskarit. Myös esiopetus sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään samassa rakennuksessa.

Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 7-16.30. Koulujen loma-aikoina päiväkoti on auki hoidontarpeen mukaisesti. 

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko kalenterivuoden ajan. Hakeminen tapahtuu päiväkodista, koulutoimistosta tai oheisesta linkistä saatavalla lomakkeella. Hoitopaikka on Kannonkoskella pysyvä aina kouluikään saakka, mikäli vanhemmat eivät irtisano paikkaa.

Kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan tai vaihtoehtoisesti oikeus kotihoidontukeen ja yksityisen hoidon tukeen.


 

Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Kolme edellä mainittua elementtiä painottuvat eri tavoin eri ikäisten lasten toiminnassa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä sekä syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. 

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Kun lapsi aloittaa Kannonkosken varhaiskasvatuksessa, hän voi edetä 9. luokalle saakka samassa rakennuksessa yhtenäistä opinpolkua. 

Varhaiskasvatuksen arjessa korostuu lasten osallisuus, liikunta sekä leikki. Myös ympäristökasvatus on olennainen osa toimintaamme. Tarkemmin voit tutustua toimintaamme ja varhaiskasvatussuunnitelmaamme varhaiskasvatuksen  kotisivuilta jonne pääset tästä.

 

 

 

VARHAISKASVATUKSEEN hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko kalenterivuoden ajan.

Hakemus

 

 

 

Tuloselvityslomakkeen voit ladata tästä tai hakea päiväkodilta. Täytä selvitys viim. silloin kun lapsi on ollut kuukauden päivähoidossa. Palauta lomake päiväkotiin tai suoraan koulusihteerille.

Päiväkodin yhteystiedot

 

Päiväkoti Nappula
Opintie 2
43300 KANNONKOSKI


Varhaiskasvatusjohtaja
Eija Saari
43300 KANNONKOSKI
044 459 6132


Puhelinnumerot
päiväkoti
044 459 6137

varhaiserityisopettaja
044 459 6174

 

 

 

 

 

Kasvun ja oppimisen tuki

Nappulassa kaikki lapset toimivat samoissa ryhmissä ja erilaiset tuen tarpeet huomioidaan päiväkodin arjessa. Monipuolisella yhdessä liikkumisella ja toimimisella tuetaan niin motoristen, kielellisten kuin sosiaalistenkin taitojen kehittymistä.

Tuen järjestämisestä vastaa varhaiserityisopettaja Hanna Saari yhteistyössä henkilökunnan kanssa.