Nappulan nettisanomat

Ryhmät, henkilökunta ja yhteystiedot


VARHAISKASVATUSJOHTAJA Eija Saari 044 459 6132
VISKARIT 044 459 6137
lastentarhanopettaja Tarja Nummi-Kulmala
lastenhoitaja/varhaiserityisopetttaja Hanna Saari
   
NAPPULAT 044 459 6137
lastentarhanopettaja Johanna Makkonen
lastenhoitaja Elisa Leppänen
sähköpostit: etunimi.sukunimi (at) kannonkoski.fi  

 

Hoidon aloitus

Kun päivähoito alkaa, lapselle laaditaan hoitosopimus. Siihen kirjataan lapsen ja perheen perustiedot, erilaiset lupa-asiat sekä esimerkiksi lapsen allergiat ja muut tarpeet. Olennainen osa hoitosopimusta on lapsen hoitoajoista sopiminen. Nappulassa on hyväksi todettuna käytäntönä, että lapsen oman ryhmän aikuiset käyvät perheen kotona tutustumassa lapseen ja samalla laativat vanhempien kanssa hoitosopimuksen. Näin lapsen hoidon aloitus on helpompaa, kun vastassa on hänelle tuttu aikuinen. 

Ennen hoidon aloitusta perhe tulee myös tutustumaan päiväkotiin. Varsinkin pienen lapsen kanssa on hyvä käydä useamman kerran, jotta hoidon aloitus sujuisi mahdollisimman pehmeästi. Lapsi voi myös jäädä ennen hoidon aloitusta harjoittelemaan pieneksi hetkeksi päiväkotiin ilman vanhempia.

Koko päivä vai osapäivä? Joka päivä?

Perheellä on mahdollisuus valita tarkoituksenmukainen vaihtoehto heidän tarpeisiinsa niin hoitopäivien määrän kuin päivän pituudenkin suhteen. Lapsi voi olla hoidossa koko kuukauden sijaan 11-15 pv/kk tai 1-10 pv/kk. Osapäivähoito on korkeintaan viisi tuntia päivässä esimerkiksi klo 9-14. Hoitomaksut määräytyvät perheen koon, tulojen ja hoitopäivien mukaan.
Maksunmääräytymisperusteet

Hoitopäivien määrästä ja hoitopäivän pituudesta sovitaan aina etukäteen hoitosopimuksessa. Sopimus tehdään aina vähintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan. 

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Mikäli lapsella on epäsäännölliset tai päiväkodin aukioloajasta poikkeavat hoitoajat, ne tulee ilmoittaa viimeistään edellisen viikon maanantaina. Näin tiedämme suunnitella työvuorot tarkoituksenmukaiseti niin, että henkilökuntaa on aina riittävästi lapsimäärään nähden. Tämän jälkeen tulleisiin muutoksiin emme välttämättä pysty reagoimaan. Huomioitavaa on myös, että hoitomaksu laskutetaan varattujen päivien perusteella, vaikka lapsi ei hoidossa olisikaan. 

Koulun loma-aikojen lähestyessa kyselemme aina perheiltä hoidon tarpeesta ja suunnittelemme päiväkodin aukioloajat sekä henkilökunnan lomat ja työvuorot tämän perusteella. Tämän vuoksi on tärkeää, että saamme tiedon siitä, paljonko lapsia on hoidossa. Mikäli vanhemmat järjestävät itse hoidon ja lapsen poissaolosta ilmoitetaan pyydettyyn päivämäärään mennessä, perhe on oikeutettu hoitomaksun hyvitykseen. Kesäloman ajalta poissaolo hyvitetään, mikäli sen kesto on yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta, 

Yhteistyöstä

Tärkeä asia toimintamme kannalta on hyvä, avoin yhteistyö vanhempien kanssa. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja oikeus, päiväkoti tukee tätä työtä. Jokaiselle lapselle laaditaan hoitosuhteen alkuvaiheessa lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma, johon yhdessä vanhempien kanssa kirjataan lapsen vahvuudet, sekä tavoitteet lapsen kehitystä tukevalle toiminnalle. Näitä "vasu-keskusteluja" järjestämme vuosittain, mutta sen lisäksi on tärkeää ottaa ajoissa puheeksi mahdolliset huolenaiheet. Toivomme myös runsasta osanottoa juhliin, vanhempainiltoihin ym. järjestämiimme yhteisiin tilaisuuksiin.

Nappulan arkea

Päivärytmi

Hoitopäivä Nappulassa koostuu omaehtoisesta leikistä, ohjatusta toiminnasta, ruokailusta, levosta ja ulkoilusta. Päivärytmi on pääsääntöisesti seuraavanlainen:

Klo 7 talon ovet aukeavat
Klo 8-8.30 aamupala
Klo 9-10 ulkoilu
Klo 10 aamuhetki ja ohjattua toimintaa
Klo 11 ruokailu
Klo 12 --> pienimmät nukkuvat, isommilla lepohetki sekä leikkiä ja ohjattua toimintaa
Klo 13.30 välipala
Klo 14  leikkiä ja ulkoilua
Klo 16.30 ovet sulkeutuvat

 

Viikko-ohjelman voit lukea viikoittain päiväkodin eteisen seinällä olevalta taululta. Viikko-ohjelma sisältää mm. liikuntaa, kädentaitoja, kynätehtäviä ja musiikkia. Eteisten tauluilla ja ovissa on myös muita päiväkodin toimintaa koskevia tiedotteita. Pyrimme laittamaan viikko-ohjelman myös Facebook-ryhmään.

Lapsen tuominen ja hakeminen

Mikäli eteisessä ei lasta tuodessa ole henkilökuntaa vastassa (se ei aina ole mahdollista esim. aamupala-aikaan), hänet tulee saattaa osastolle tai jonkun aikuisen luo. Mikäli lapsen on jostain syystä hankala aamulla jäädä päiväkotiin, vanhempi auttaa tilanteessa viestittämällä omalla olemuksellaan, että päiväkotiin jääminen on turvallista. Jäähyväisten pitkittäminen vain hankaloittaa tilannetta.

Hakutilanteessa lapsella on lupa poistua portista vasta häntä hakevan vanhemman kanssa. Portin lukitseminen juuri lasta haettaessa onkin tästä syystä erityisen tärkeää. Näillä käytännön asioilla pyrimme edistämään lapsesi turvallisuutta päiväkodissa.

Ruokailusta

Aamupalalle tulevien lasten tulisi olla paikalla 8.20 mennessä, jotta lapsella olisi aikaa syödä rauhassa ennen ulkoilun ja päivän touhujen alkamista. Ruokailuista pyrimme luomaan mahdollisimman rauhallisia ja kiireettömiä hetkiä. Opettelemme noudattamaan hyviä ruokailutapoja sekä käyttämään veistä ja haarukkaa lapsen valmiuksien mukaan. Kannustamme maistelemaan kaikkia ruokia, jotta vieraammatkin maut tulisivat tutuiksi. 

Toteutamme Nappulassa ruokakasvatusta Sapere-menetelmän mukaisesti. Siihen kuuluu olennaisena osana ruokaan tutustuminen kaikkien aistien ja tutkimisen avulla. Tavoitteena on tuoda lapselle positiivisia kokemuksia ruuasta ja ottaa myös lapset mukaan valmistamaan ruokia. Myös esimerkiksi marjojen poimiminen ja itse kasvatettujen yrttien maisteleminen antavat lapselle myönteisiä kokemuksia sekä tietoa ruuasta ja sen alkuperästä.

Ulkoilusta ja vaatetuksesta

Ulkoilemme joka säällä. Lapsella on hyvä olla riittävästi nimikoituja vaihtovaatteita sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ehjät ja sopivan kokoiset kuravaatteet mahdollistavat mukavan ulkoilun myös sateisella säällä. Myös lämpimällä säällä käytämme ulkoilussa eri housuja kuin sisällä. Varavaatteiden lisäksi lapsella on hyvä olla päiväkodilla jumppavaatteet - esimerkiksi sortsit ja T-paita. Lasten pukeutumisen tulisi olla kaikkeen touhuamiseen sopiva niin, että lapsen ei tarvitse varoa tekemisiään vaatteiden likaantumisen pelossa. Päiväkodissa säilytettävien varavaatteiden riittävyys, tarkoituksenmukaisuus ja oikea koko kannattaa aika ajoin tarkistaa.

Lapsen sairastaminen

Sairaan lapsen paikka on kotona. Vanhemmilla on oikeus saada kolme päivää vapaata alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon. Saarikassa on tarjolla myös lapsiperheiden kotipalvelua (www.saarikka.fi, 044 459 8734 ma 8-9, to 12-13). Sairastamisen jälkeen lapsella tulee olla vähintään yksi kuumeeton päivä ennen päiväkotiin tuloa. Päivähoidossa olevan lapsen voinnin tulee olla sellainen, että hän voi osallistua kaikkiin päiväkodin toimintoihin, myös ulkoiluun. Vanhemmat voivat vaikuttaa sairauksien leviämieen huolehtimalla, että lapsi pesee kädet huolellisesti saippualla sekä päiväkotiin että kotiin tullessaan.