EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 Kannonkosken kunnassa

Vaalipäivä
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9 – 20. Vaalipäivän äänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 15. – 21.5.2019 Kannonkosken kunnantalolla, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

ke – pe         15. – 17.5.2019      klo   9.00 – 17.00
la – su           18. – 19.5.2019      klo  10.00 – 13.00
ma – ti          20. – 21.5.2019      klo   9.00 – 17.00

Ennakkoäänestys laitoksessa järjestetään Mäntykodin hoivaosastolla. Tästä julkaistaan ko. paikassa erillinen kuulutus.

Kotiäänestys
Kotonaan voi äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua tiistaina 14.5.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai puhelimitse 014 459 6111. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalolta.

Henkilöllisyyden todistaminen 
Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä riittävä todistus henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Lisätietoa vaaleista osoitteessa www.vaalit.fi

Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunta