JOHTAJA TEKNISELLE TOIMIALALLE

Kannonkosken kunta hakee teknisen toimialan johtajaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

JOHTAJA TEKNISELLE TOIMIALALLE

Teknisen toimialan toimialajohtaja toimii kunnaninsinöörin virkanimikkeellä ja johtaa, sekä kehittää kunnan teknisten palvelujen toimintaa kunnallisteknisten palvelujen, kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien palvelujen, laitostoimintojen sekä ateria- ja siivouspalvelujen osalta. Hän toimii esimiehenä teknisellä toimialalla ja vastaa toimialasta kokonaisuutena. Hän toimii myös teknisen lautakunnan esittelijänä ja vastaa teknisen toimialan asioiden valmistelusta kunnanhallitukselle sekä kuuluu kunnan johtoryhmään. Toimialalta rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä kaavoitus hoidetaan tällä hetkellä yhteistyössä seutukunnan muiden kuntien kanssa.

Virkaan valittavalta vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi insinöörin tutkinto). Arvostamme lisäksi työkokemusta teknisen toimialan tehtävistä, kunnallisen päätöksenteon osaamista, esimieskokemusta ja -taitoja, yhteistyökykyä ja kehitysmyönteistä ja aloitteellista työotetta.

Viran palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen palkkaryhmän III mukaisesti. Viran täytössä noudatetaan puolen vuoden koeaikaa ja valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakija voi esittää palkkatoiveen.

Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo/CV, on toimitettava sähköisesti osoitteella kunta [at] kannonkoski.fi tai postitse osoitteella Kannonkosken kunta, kunnanhallitus, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski, kuoreen merkintä ”kunnaninsinööri” 20.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kunnanjohtaja Sakari Varala, etunimi.sukunimi [at] kannonkoski.fi tai 044 4596121.

Lisätietoja Kannonkosken kunnasta osoitteesta www.kannonkoski.fi ja Piispalasta osoitteesta www.piispala.fi.

Kannonkoskella 25.4.2022

Kunnanhallitus