KANNONKOSKEN KOULUN LIIKUNTASALIN KAUSIVUOROJEN HAKU KAUDELLE 2020 - 2021

Liikuntasalin kausihinta tunnille viikossa on 300 euroa vuosi tai 30 euroa kuukausi. Jatkotunnit ovat puoleen hintaan. Käyttökausi alkaa Saarijärven kansalaisopiston kauden aloitettua. Myös muita koulun tiloja voi varata.

Edelleen ilmaista käyttöä on kannonkoskisten seurojen ja yhdistysten toiminta sekä kaikille avoimet, maksuttomat kulttuuri- ja muut tapahtumat, joista on tiedotettu kunnan kotisivuilla. Tilojen käyttöluvat myöntää ja ohjeet antaa rehtori.

 

Kausivuorojen varaaminen

Kaikki kausivuorot, sekä ilmaiset että maksulliset, varataan lähettämällä sähköposti osoitteeseen

vesa.wilkko [at] kannonkoski.fi

Varauksia voi lähettää 8.9.2019 alkaen ja vuoroja myönnetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joka syntyy siitä järjestyksestä, jossa varaukset saapuvat sähköpostiin.

 

Ilmoita varaukseen

- mitä tilaa varaus koskee?

- varauksen viikonpäivä

- varauksen kellonaika (alku ja loppu)

- varauksen alku- ja päättymispäivä

- onko varaus kaikille avoin vuoro (ilmainen) vai tietyn harrasteryhmän vuoro (maksullinen)?

 

Varauksen yleiset ehdot

Tilavuokriin sisältyy tilojen ja avainten luovutus, mutta ei muita lisätöitä, esim. tuolien ja pöytien järjestelyä tai siivousta. Siivouksesta yms. vuokraajien on huolehdittava pääsääntöisesti itse.

Lisätyöstä/-tunneista laskutetaan teknisen toimen määrittelemien palvelumaksujen mukaan (24 euroa/tunti sis. alv). Mikäli tilaa ei ole siivottu ja järjestelty käytön jälkeen, siitä laskutetaan lisätuntien mukaisesti. Laskutus koskee myös ilmaiskäyttäjiä.

Ulkopuolinen käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki pinta-, kalusto- ja laitevaurioista aiheutuvat kustannukset.

 

Tilojen varausjärjestys

- esi- ja perusopetus sekä varhaiskasvatus

- kerhotoiminta

- kansalaisopisto

- kannonkoskiset seurat, yhdistykset sekä muu kaikille avoin, maksuton toiminta

- kannonkoskisten ryhmien maksullinen toiminta

 

Kausivuokraus on käyttäjien pyynnöstä syntynyt mahdollisuus kuntalaisille käyttää kunnan tiloja vapaa-ajan harrastuksiin. Vuoroja löytyy parhaiten perjantaista sunnuntaihin ja iltaisin seitsemän jälkeen.