KANNONKOSKEN VUORIJÄRVIEN TUULIVOIMAHANKKEEN YLEISÖTILAISUUS JA 3D-MALLINNUS

Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuuden nauhoitteena:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1YTE2ODQtMGM2Mi00OTUxLTkzMDEtMDk5ODVmMTM0YmEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ceefa623-8205-48a1-bc33-0a621cb37131%22%2c%22Oid%22%3a%22cd217bff-8c2e-4f92-82ed-c8ba4f9b094f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimayleiskaavan 3D-mallinnusta voi käydä testaamassa alla olevasta linkistä.
 

Hankealueen  3D-mallinnus löytyy seuraavasta osoitteesta:

https://nightly.mapgets.com/
 

Ohjeita  3D -mallinnuksen katseluun:

Käyttäkää mielellään Chrome-selainta ja Mapgets-kaupasta valitkaa Kannonkosken tuulivoimahanke! Silmäntasolle pääsee zoomaamalla hiiren rullalla tarpeeksi lähelle. Pois maantasosta pääsee rullaamalla ulos. Vasemmalla ”valitut kategoriat” -kohdasta voi naputella puustoja päälle ja pois. Hiiren oikea nappi = ”orbit” ja vasen nappi = ”pan”.