Neljän K-kunnan kuntaliitoksen selvitystyö on alkanut


Selvitystyön johtoryhmä ja ohjausryhmä on muodostettu 10.9.2020

Johtoryhmä koostuu K-kuntien kunnanjohtajista ja valtion asettamasta selvitysmiehestä Eero Laesterästä.

Ohjausryhmä muodostuu kuntien ykkös-puheenjohtajista ja työntekijöiden edustajista. Lisäksi ohjausryhmään nimetään edustus myös kaikista muista poliittisista ryhmistä. Tässä vaiheessa selvitystyötä kartoitetaan kaikkien neljän K-kunnan alueen palvelurakenteet. Suunnitelmat etenevät ripeässä tahdissa. Pyrkimys on saada sopimus valmiiksi vuodenvaihteeseen ja päätöksentekoon helmikuussa. Kuntalaiskuulemisia on luvassa sekä nyt syksyllä, että alkuvuodesta 2021.

Selvitystyön tarkoituksena on muodostaa uusi kunta, joka saa uuden nimen, vaakunan ja hallintosäännön.