TIEDOTE TUULIVOIMAKAAVOITUKSEN ETENEMISESTÄ


Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimayleiskaavoitus viivästyy hieman.

Tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistot (mm. yleiskaavakartta, selvitykset) ja Kaava-YVA-selostus tullaan asettamaan nähtäville aikaisintaan kesällä 2021. Hankkeen viivästyminen johtuu tuulivoimapuiston sähköverkkoon liittymisen vaihtoehtotarkasteluista. Aikataulumuutosta koskevat tarkemmat tiedotteet julkaistaan kunnan kotisivuilla kevään kuluessa.