Vesihuoltolaitos tiedottaa

Vesihuoltolaitos paikantaa vesijohtoverkoston vuotoepäilyä ja verkoston runkosulkuja suljetaan lyhytaikaisesti ja paikallisesti. Vuodon paikallistamisesta ei aiheudu merkittävää häiriötä, mutta se saattaa ilmetä paikallisina paineen alenemisina, lähtökohtaisesti ajalliselta kestoltaan alle minuutin mittaisina.

Poikkeavat, mahdollisesti verkostovuotoon liittyvät havainnot vesijohtoverkoston varrelta pyydetään ilmoittamaan päivystäjälle numeroon 044 459 6102.

Pahoittelemme häiriötä!

 

Tekninen toimi

Teemu Marttinen, kunnaninsinööri 044 459 6146