YHDISTYSTEN AVUSTUSPERUSTEET VUODELLE 2021

Avustusta haetaan ottamalla yhteyttä sivistysjohtajaan:
vesa.wilkko@kannonkoski.fi
044 459 6170

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.6.2021 päättänyt yhdistysten avustusten jakamisesta vuodelle 2021. Avustuksia ei erikseen julisteta haettavaksi, vaan avustusperusteet julkaistaan Kannonkosken kunnan sivuilla ja avustukset myönnetään jatkuvana hakuna seuraavin perustein:

 

  • Hakija on kannonkoskelainen yhdistys tai toimintaryhmä.
  • Avustusta haetaan toimintaan tai tapahtumaan, joka on avoin kaikille kuntalaisille, myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
  • Tapahtumasta tai toiminnasta on tiedotettu avoimesti Kannonkoskisessa tai lehti-ilmoituksella ja Kannonkosken kunnan nettisivujen tapahtumakalenterissa.
  • Avustus myönnetään toiminnasta tai tapahtumasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kustannukset todennetaan maksetuilla laskuilla avustusta hakiessa.
  • Toimintaan tai tapahtumiin kohdistuvan avustuksen määrä on enintään 200 euroa yhdistystä kohti ja se maksetaan kertamaksuna vuoden 2021 aikana seuran ilmoittamalle pankkitilille.
  • Avustusta voidaan myöntää myös koronaepidemiasta aiheutuneitten tulomenetysten korvaamiseksi, mikäli hakijalla on vuotuisia kuluja, joiden rahoittaminen on tulomenetysten vuoksi vaikeutunut ja joiden muodostumiseen hakija ei ole voinut itse vaikuttaa. Tulomenetykset on voitava osoittaa vertailuna aiempien vuosien tileihin.

 

4H-yhdistyksen ja kyläyhdistysten avustukset myöntää kunnanhallitus.