KUULUTUS KANNONKOSKEN VUORIJÄRVIEN TUULIVOIMAHANKKEEN VIREILLETULOSTA, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ YVA-SUUNNITELMASTA


Kannonkosken kunnanhallitus on käynnistänyt 9.12.2019 (KH § 144) Vuorijärvien alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen ABO Wind Oy:n esityksestä ja toimittanut Keski-Suomen ELY-keskukselle Vuorijärvien tuulivoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelma). Hanke sijoittuu Kannonkosken kunnan alueelle, noin 14 km etäisyydelle Kannonkosken kuntakeskuksesta kaakkoon. Hankealue on kooltaan noin 5 400 hehtaaria ja rajautuu Saarijärven, Äänekosken ja Viitasaaren kuntarajoihin.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (OAS-YVA-suunnitelma) sekä niitä koskevat kuulutukset ovat nähtävillä 6.7.-18.9.2020 välisen ajan Kannonkosken kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi/kaavoitus sekä ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/vuorijarvientuulivoimahankeYVA. Aineisto on nähtävillä myös Kannonkosken kunnan kirjastossa osoitteessa Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski. Kunnantalo on suljettuna kesälomien takia 6.7. – 2.8.2020. Tarvittaessa Kannonkosken kunta postittaa paperitulosteet asiakirjoista (tilauksesta) heinäkuun sulkuajan jälkeen.

Hankkeen kaavoitusta ja YVA-menettelyä voi seurata myös Viitasaaren, Äänekosken ja Saarijärven kaupunkien sekä Karstulan kunnan kotisivuilta (kuulutukset tai ajankohtaista). Viitasaaren kaupunki asettaa aineistot nähtäville myös Viitasaaren kirjastoon ja kaupungin tekniseen toimistoon. Äänekosken kaupunki asettaa aineistot nähtäville Äänekosken kirjastoon, joka on avoinna ma-to 12-18, pe 12-16, la-su suljettu. Saarijärven kaupunki asettaa aineistot nähtäville myös Saarijärven kirjastoon. Karstulan kunta asettaa aineistot nähtäville myös Karstulan kirjastoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaa (OAS-YVA-suunnitelmaa) koskevat mielipiteet tulee jättää 18.9.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kunta [at] kannonkoski.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Kannonkosken kunta, Vuorijärvien tuulivoimahanke, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

Kaavoitushankkeen yleisötilaisuus järjestetään 9.9.2020 klo 17.30 Kannonkosken koululla osoitteessa Opintie 2, 43300 Kannonkoski. Tilaisuus pyritään esittämään myös internetin kautta etänä seurattavana tilaisuutena (tarkista syyskuun alun tiedotteet Kannonkosken kunnan kotisivuilta).

Tuulivoimahankkeesta on laadinnassa myös 3 D -mallinnus, joka valmistuu kesä-elokuun aikana ja linkkiosoite mallinnukseen julkaistaan myös Kannonkosken kunnan kotisivuilla. Tältä osin on myös hyvä seurata Kannonkosken kunnan kotisivuja osoitteessa: www.kannonkoski.fi/kaavoitus.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Yhteismenettelystä vastaavana Kannonkosken kunta, kaavoitusjohtaja (aluearkkitehti) Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, etunimi.sukunimi [at] saarijarvi.fi (tavoitettavissa heinäkuussa 3.7. ja 6.7. ja kesäloman jälkeen 10.8.2020 alkaen)
YVA-menettelyn yhteysviranomaisena Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 029 502 4760 (kesäloman jälkeen 17.8.2020 alkaen), etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi
Hankkeesta vastaavana ABO Wind Oy, Pasi Toivanen, p. 050 301 7658, etunimi.sukunimi [at] abo-wind.fi
Kaava- ja YVA-konsulttina FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Janne Tolppanen, p. 044 278 7307 (kesäloman jälkeen 10.8.2020 alkaen) / Kylli Eensalu, p. 040 097 3449 (kesäloman jälkeen 5.8.2020 alkaen), etunimi.sukunimi [at] fcg.fi


Kannonkosken OAS ja YVA suunnitelmat

Mielipidelomake