KUULUTUS POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUSTEN JA RAJAUSTEN TARKISTAMISESTA, KANNONKOSKI

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on tarkistanut kaikkien Kannonkosken alueella olevien pohjavesialueiden luokitukset. Myös niiden rajauksia on tarkistettu, jos pohjavesialueista on kertynyt uutta, asiaan vaikuttavaa tietoa. Luokitusten ja rajausten perusteet on esitetty vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) 2a luvun 10 a-d §:ssä sekä valtioneuvoston vesienhoidon järjestämisestä antaman asetuksen 2a luvun 8 a-e §:ssä.

Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Ne luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuutensa ja suojelutarpeensa perusteella luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. 1-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä eli vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3/d tai yli 50 henkilön tarpeisiin. 2-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka soveltuvat yhdyskuntien
vedenhankintaan antoisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella. Uusi pohjavesialueluokka on E, jolla esiintyy yksi tai useampi muun lainsäädännön nojalla suojeltu, suoraan pohjavedestä riippuvainen merkittävä ekosysteemi. Myös 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla voi esiintyä tällaisia, jolloin pohjavesialueen luokaksi merkitään 1E tai 2E.

Tämä kuulutus on nähtävillä 1.12.2019 – 20.1.2020 Kannonkosken kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Järvitie 1, 43300 Kannonkoski. Kuulutus ja siihen liittyvät muut asiakirjat (liitteet) ovat nähtävillä sähköisesti verkko-osoitteessa http://www.ymparisto.fi/ > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Keski-Suomen ELY-Keskus

Mahdolliset mielipiteet ja lisätiedot pohjavesialueiden luokitusmuutoksiin liittyen pyydetään toimittamaan viimeistään 20.1.2020 klo 16:15 mennessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 JYVÄSKYLÄ tai sähköpostitse kirjaamo.keskisuomi [at] ely-keskus.fi. Viitteeksi mielipiteeseen pyydetään lisäämään diaarinumero KESELY/91/2019. Kuulemiskierroksen jälkeen ELY-keskus päivittää tiedot ympäristöhallinnon POVETpohjavesitietojärjestelmään, minkä jälkeen muutokset astuvat voimaan.

Lisätietoja asiasta antavat:
Suunnittelija Okko Kiiski okko.kiiski [at] ely-keskus.fi tai puh. 029 502 4003
Hydrogeologi Kari Illmer kari.illmer [at] ely-keskus.fi tai puh. 029 502 4746