Markun työhuoneesta

Tilinpäätöksen keväistä aikaa

21.3.2019
Näin maaliskuussa puurramme kunnantalolla vielä menneen vuoden toiminnan ja talouden parissa. Työn alla on vuoden 2018 tilinpäätös, jossa meidän tulisi arvioida saavutettiinko asetetut tavoitteet ja pysyttiinkö suunnitellussa talousarviossa. Kuntastrategia on se iso yhteinen suunnitelma, jonka viitoittamalla tiellä pyrimme kulkemaan.

Kaksi isoa rakennusprojektia saatiin kesän ja syksyn aikana tavoitteiden mukaisesti valmiiksi. Kyseessä oli Mäntykodin peruskorjaus / uudisrakentaminen sekä teollisuushallin uudisrakennus koulun teknisen työn tiloineen. Yhteensä investointien kokonaiskustannus leasingrahoituksella toteutettuna on noin neljä (4) miljoonaa euroa. Kustannusarvioissa molempien osalta pysyttiin hankkeiden taloudellisen loppuselvityksen mukaan varsin mallikkaasti. Teollisuustilaan saimme neuvoteltua hyvän yrityksen toimintansa aloittamaan heti tilan valmistuessa, ja myös koulu pääsi aloittamaan opetuksen suunnitelmansa mukaisesti. Mäntykodin asukkaat muuttivat myöhemmin syksyllä Saarijärveltä takaisin uusittuihin tiloihin. Käsitykseni mukaan pääosin ollaan oltu varsin tyytyväisiä valmistuneisiin kokonaisuuksiin, vaikka toki aina uuden alussa on myös hiomista puolin ja toisin.

Tätä kirjoittaessani meillä on jo tieto maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisesta. Pitkään ja hartaasti maakunnassakin valmisteltu kokonaisuudistus olisi toteutuessaan voinut olla kuntamme osalta ainakin taloudellisesti positiivismerkkinen suunnitelmavuodesta 2021 alkaen. Kuntatalouden ennakoitavuus olisi myös parantunut, kun sote-kustannukset olisivat siirtyneet maakunnalle. Nyt näin ei käynyt, ja edessämme on edelleen ratkaistavana samat haasteet varsinkin sosiaali- ja terveyspuolella, jonka menot muodostavat lähes 70 % kuntamme budjetista. Toisaalta tästä keikauksesta voi olla hyviä seurauksia jollakin muulla taholla, asioilla on aina puolensa.

Kannonkosken asukkailla, päättäjillä sekä työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa moniin eri elinvoima- ja menestystekijöihin kunnas-sa. Näitä ovat esimerkiksi houkutteleva asuin-, yritystoiminta- ja investointiympäristö sekä innovatiivinen ja kehitysmyönteinen kunta ja kuntaorganisaatio. Positiivisella kuntakuvalla on mahdollista jopa saada lisää asukkaita ja yrittäjiä. Mitä enemmän kunnassa on veronmaksajia, sitä helpompi on ylläpitää ja kehittää parempia palveluja sekä lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Jokainen kannonkoskinen voi olla oman kuntansa kehittäjä, vaikuttaja ja markkinoija.

Kaavoituksella on tärkeä merkitys kunnan elinvoiman kehittämisessä. Omakotirakentamisen tulevaisuuden kannalta merkittävin Lahdentauksen kaava valmistui, mutta Piispalan alueen kaavoituksen osalta ei päästy vielä etenemään aivan optimivauhdissa. Öijänniemen alueen kaavaa saatiin hyvin eteenpäin ja sen edellytetään valmistuvan vuoden 2019 aikana. Myös taajama-alueen maisemointihankkeet torin ja puiston osalta saatiin päätökseen, joskin torin kohdalla jouduttiin toteutusta tässä vaiheessa jonkin verran supistamaan alkuperäisestä suunnitelmasta. Näiden projektien tavoitteena on kunnan elinvoiman ja viihtyvyyden lisääminen.

Liikenneturvallisuus ja turvallisuus yleensä ovat puhuttaneet pitäjässämme paljon. Olemme järjestämässä koulullamme kuntalaisiltaa aiheesta alustavasti maanantaina 29.4. Seuraathan tiedotusta asiasta nettisivuiltamme ja ilmoitustauluilta nyt ainakin.

Hyvää ja aurinkoista kevättä kaikille!

Markku
kunnanjohtaja

 

Kunta on kotini, tervetuloa kesäasukkaamme

5.6.2018
Otsikon lauseessa on suoraa lainausta Kannonkosken kuntastrategiasta, sen ensimmäisestä varsinaisesta alaotsikosta. Yli puolen vuoden intensiivinen ja myös kuntalaiset osallistava työrupeama kunnan tulevien suuntaviivojen löytämiseksi tuotti valtuustosalissa kyseisen tiivistyksen siitä, mitä kunnan tulisi olla; koti kaikille. Mielestäni luottamushenkilöt tekivät jälleen yhdessä varsin hyvän työn. Pienessä pitäjässä yhteisöllisyyden merkitys korostuu verrattaessa asiaa esimerkiksi kaupunkeihin. Tällaisen kunnan voi mieltää kodiksi helpommin kuin suuren kaupungin, näin itse haluan uskoa. Ihmiset tuntevat ainakin kaverin kautta lähes jokaisen talon ja sen väen, ja tekemisillä on lopulta hyvin lyhyet jäljet. Mielestäni tätä meidän kannattaa pitää omana vahvuutenamme, vaikka se voi välillä tuntuakin jopa hivenen raskaalta.

Kuten monet ovat saattaneet laittaa merkille, niin kunnassamme tapahtuu näinä vuosina varsin paljon myös ulospäin näkyvää, vaikka merkittävä osa kunnan toiminnasta on sitä arkista ja katseilta näkymätöntä puurtamista, jotta asiat voivat ”rullata radallaan”. Kunnan uuden yritystilan käyttöönotto on kesäkuun alussa tapahtumassa ja sen vuokrannut yritys pääsee aloittamaan siellä työnsä. Mäntykodin remontti valmistuu syksyllä ja myös koululaisemme pääsevät uusiin teknisen työn tiloihin opiskelemaan. Ja kuten hyvin muistamme, niin sekä puisto että tori ovat suunnitelman mukaan etenemässä maaliinsa kuluvan suven aikana. Laajakaistan rakennustöitä on tänäkin kesänä käynnissä sekä myös perusparannustöitä kunnan infraan, kuten esimerkiksi kiinteistöihin. Minulta kysytään usein, että säilyykö Kannonkoski itsenäisenä kuntana? Ja aina olen antanut samat kaksi vastausta, lyhyen ja vähän pitemmän. Kunta säilyy jos talous kestää, ja sitten perään annan sen pitemmän vastauksen, koska asiat eivät koskaan ole näin helppoja tai mustavalkoisia. Mutta lopulta kaikki kuitenkin riippuu meistä kuntalaisista, halusta ja tahdosta tehdä asioita sekä näin ollen kunnan elinvoimaisuudesta.

Kunnallisia päätöksiä tehdään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa esittelijän esittelystä. Meitä kuntalaisia koskeviin päätöksiin voivat kaikki kuntalaiset vaikuttaa ennen kaikkea kuntavaaleissa valittujen luottamushenkilöiden kautta. Osallistuminen yhteisiin asioihin ja varsinainen päätöksenteko ovat siis eri asioita. Toki meillä on kunnassamme myös muita erilaisia vaikutuskanavia, kuten esimerkiksi tulevaisuustyöryhmä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on visioida päättäjien tueksi kehityksen kannalta huomioon otettavia asioita. Kannustan kaikkia osallistumaan oman kotikunnan, kotimme, hoitoon.

Oletko vielä käynyt vilkaisemassa kuntamme nettisivuja internetissä? Sieltä voit löytää niin alussa mainitsemani kuntastrategian, kuntamme uuden esitteen, ajankohtaisia tiedotusasioita ja kaikki tehdyt päätökset toimielinten pöytäkirjoista. Toki saat tämän kaiken tiedon myös paperisena versiona esimerkiksi piipahtamalla kunnantalolla.

Hiihtäjän kannalta hienon, oikean talven jälkeen saamme toivottaa kesän ja myös arvostetut kesäasukkaamme jälleen tervetulleeksi yhteiseen pitäjäämme! Olemme suunnitelleet uutena tapahtumana "mökkiläisparlamentin" aloittamista 19. kesäkuuta. Tarkoituksena on mahdollistaa parempi osallistuminen kunnan kehittämiseen myös teille.

Torilla ja tapahtumissa tavataan, mennään rohkeasti toistemme juttusille.

Markku
kunnanjohtaja

Kuvassa kunnan nimi Kannonkoski kuvattuna kunnantalon seinästä.

Uusi vuosi ja uudistuva kunta

9.2.2018
Viettämämme itsenäisyyden juhlavuoden tunnus oli YHDESSÄ. Kuten myös tasavallan presidentti Niinistö uuden vuoden juhlapuheessaan totesi, itsenäisyys ei ole vain lahja, se on myös tehtävä. Käsitykseni mukaan näin voidaan ajatella myös kunnan kohdalla olevan. Meille kuntalaisille on demokratian toteutumisen kautta annettu mahdollisuus toteuttaa itsenäisyytemme tehtävää Kannonkosken parhaaksi. Kuten muistamme, niin tähän liittyy oleellisesti tänä keväänä valmistuva kuntastrategia, jonka valmisteluun myös kuntalaiset pääsivät mielipiteineen suoraan osallistumaan tehdyn kuntalaiskyselyn kautta. Kunnanvaltuusto on saanut työnsä pohjaksi kuntalaisten antamat palautteet ja uskoisin, että keskustelu on tältäkin osin vielä eri puolilla käynnissä.

Vaikka kirjoitukseni otsikossa lukee uudistuva kunta, niin aina on muistettava, että kaikelle uudistamiselle on olemassa tietyt reunaehdot, jotka osaltaan sanelevat mahdollisuuksiamme toimia. Tällä tarkoitan esimerkiksi lainsäädäntöä, kuntatalouden paineita, väkiluvun ja sen rakenteen kehitystä ja osaltaan myös tekemisen kulttuuriamme. Onneksemme meillä Kannonkoskella on pystytty meille isoissa asioissa pysymään yksituumaisena ja näin mahdollistaen joustava päätöksenteko.

Elämme vaalien aikaa. Viime keväänä kuntavaalit, tätä kirjoittaessani presidentin vaalit, tulevana syksynä historian ensimmäiset maakuntavaalit ja vielä vuonna 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Kunnan vinkkelistä katsoen vaaleilla on myös varsin työllistävä vaikutus kunnan vastatessa osaltaan vaalien järjestämisestä ja näin luonnollisesti myös niiden kustannuksista. Kunnan väen lisäksi vaalitoimitsijoina toimivat myös valitut luottamushenkilöt, joten suuri kiitos Teille kaikille työpanoksestanne.

Arjen turvallisuudesta on menneen vuoden aikana taas pitäjässämme puhuttu. Valtakunnallisessa poliisin tilastossa kuntamme on selkeästi hyvinkin turvallinen paikka asua ja elää. Toki mikään ei ole täydellistä, ei myöskään turvallisuus ja sen tunne. Liikenneturvallisuuden parantamiseen varsinkin kirkonkylän pääväylällä ollaan hakemassa ratkaisuja myös muualta oppia ottaen. Ajotapa ja asenteet eivät tietystikään muutu pelkillä hidastustöyssyillä tai nopeusnäytöillä, joten suurin vaikutus turvallisuuden todellisuuteen saadaan syntymään vaikuttamalla ihmisten käyttäytymiseen ajattelun kautta.

Markku
kunnanjohtaja