Yleistä nuorisotoimesta

Nuorisotoimen tehtävänä on vastata, organisoida ja ohjata lapsille ja nuorille tarkoitettua kerho-, retki-, leiri- ja tapahtumatoimintaa yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Nuorisotoimen kasvatusohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä koulun ja sosiaalitoimen kanssa.

Nuorisolaki asettaa nuorisotoimelle peruskehykset siihen, mitä tehtäviä nuorisotyössä on. Laissa mainitaan mm. harrastustoimintamahdollisuudet, nuorten osallistavuuden lisääminen, kansainvälisyyskasvatus ja ympäristökasvatus. Sivistystoimen johtosäännössä on määrätty lisätehtäviä mm. lapsipoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta ja päivittäminen. Kannonkosken kunnanvaltuusto määrittää vuosittain sekä määrälliset että laadulliset toiminnan tavoitteet, joiden toteutumista tarkastuslautakunta valtuuston työrukkasena valvoo.

Nuorisotalo Nuokkari

Nuorisotalo eli Nuokkari sijaitsee nylyisin Koulutiellä ns. Keltaisessa talossa vastapäätä kirjastoa ja uutta koulua. Tervetulleita Nuokkarille ovat 6.-9-luokkalaiset sekä toisen asteen opiskelijat. Iltapäivisin Nuokkarilla järjestetään kerhotoimintaa myös nuoremmille koululaisille. Heinäkuussa Nuokkari on suljettu ja avautuu jälleen elokuussa. Nuorisotalolla sijaitsee myöskin Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistyksen toimisto, josta voi tavoittaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Alaisen.

Lasten Parlamentti toimii linkkinä lasten ja aikuisten toimijoiden välillä. Nuorten tiedotuspiste Neuvokas-info löytyy Nuokkarilta, ja lisäksi Kannonkosken nuoret voivat käyttää Piispalan nuorisotiedotuspiste Hemppoa. Sieltä löytyy monenlaista tietoa mm. kansainvälisyydestä, liikunnasta ja päihteettömyydestä.

Kaikki ideat, toivomukset ja sekä ruusut että risut nuorisotoiminnasta ovat tervetulleita! Ota rohkeasti yhteyttä!

Nuorisotoimisto

Kannonkosken koulu
Opintie 2

avoinna arkisin pääsääntöisesti aamupäivällä

 

Hyvä tietää

Nuorisolaki