ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULO KORTTELISSA 118


Ilmoitamme Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan muutoksen korttelissa 118 voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti.

Kannonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.11.2021 §:ssä 59 korttelin 118 asemakaavan muutoksen MRL 52 §:n mukaisesti ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

21.12.2021

Kannonkosken kunnanhallitus