ELÄINSUOJAN TOIMINNAN MUUTOS

Anna Jäsberg on toimittanut Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle ympäristönsuojelulain (527/2014) 155 a §:n mukaisen eläinsuojan toiminnan muuttamista koskevan ilmoituksen.

Ilmoituksen mukaan tilan talouskeskukseen (osoite Jukkosuontie 86, 43300 Kannonkoski) kiinteistölle Vanha-Raatikkala 216-403-1082 rakennetaan olemassa olevan nautakasvattamon lisäksi vasikkakasvattamo ja kylmäpihatto. Nykyisin tilalla on noin 120 lihanautaa. Muutoksen jälkeen eläinpaikkoja on yhteensä 250 siten että nautakasvattamossa on 100, uudessa vasikkakasvattamossa 50 ja uudessa kylmäpihatossa 100 eläinpaikkaa. Nykyinen nautakasvattamo jää toimimaan lietelantapohjalla ja uudet eläinsuojarakennukset tulevat toimimaan kuivalantapohjalla.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat pidetään nähtävillä 25.9. – 25.10.2019. Kannonkosken kunnanvirastossa, osoite Järvitie 1, 43300 Kannonkoski.

Ilmoitusta koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisena tai sähköisesti Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle viimeistään 25.10.2019.
Postiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari,

Sähköposti: viitasaaren.kaupunki [at] viitasaari.fi.

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi
puh 0447335806, sposti jukka.mustajarvi [at] viitasaari.fi