KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Kannonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.11.2021 § 59 Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan muutoksen korttelissa 118 MRL 52 §:n mukaisesti.

Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Kannonkosken kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 20.12.2021 mennessä pöytäkirjan liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Kannonkosken kunnanhallitus