KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS - KORTTELI 118


Ilmoitamme Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan muutos – kortteli 118 luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden paloaseman rakentaminen korttelin 118 

liikerakennusten korttelialueelle (KL) tontille 1. Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi, koska vanha Toritiellä sijaitseva 1970‐luvulla rakennettu paloasema on peruskorjausiässä eikä vanhan paloaseman korjaaminen ole kustannuksiltaan järkevää. Uuden paloaseman rakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen, jossa korttelin 118 KL‐tontin käyttötarkoitusta muutetaan ja rakennusalaa sekä rakennusoikeuden määrää tarkistetaan.

Suunnittelualue sijaitsee kuntakeskuksessa Leppälänkyläntien ja Koulutien välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5 hehtaaria.

Kaavaluonnos on nähtävillä Kannonkosken kunnan internetsivuilla 31.3. – 3.5.2021.  Kaava-asiakirjat löytyvät osoitteesta www.kannonkoski.fi, etusivun ”kuulutukset”-osiosta. Koronavirusepidemian vuoksi luonnosaineisto on nähtävillä ainoastaan internetsivuilla mutta Kannonkosken kunta voi tarvittaessa tilauksesta postittaa aineiston.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee jättää viimeistään 3.5.2021 Kannonkosken kunnanvirastoon osoitteeseen Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai sähköpostitse kunta [at] kannonkoski.fi.

Lisätiedot kaavahankkeesta:

Kannonkosken kunta: kunnaninsinööri Teemu Marttinen, p. 044 4596 146, teemu.marttinen [at] kannonkoski.fi

Aluearkkitehtipalvelut: kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi [at] saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija Sari Peura, p. 044 4598 210, sari.peura [at] saarijarvi.fi

Plandea Oy: kaavoitusinsinööri Ville Vihanta, p. 050 590 6214, ville.vihanta [at] plandea.fi

Kannonkosken kunnanhallitus

 

Liitetiedostot