KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS - KORTTELI 118, EHDOTUSAINEISTON NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

 

Ilmoitamme Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 118 ehdotusaineiston nähtäville asettamisesta MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten. 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan uuden paloaseman rakentaminen korttelin 118 liikerakennusten korttelialueelle (KL) tontille 1. Uuden paloaseman rakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen, jossa korttelin 118 KL‐tontin käyttötarkoitusta muutetaan ja rakennusalaa sekä rakennusoikeuden määrää tarkistetaan.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä Kannonkosken kunnan internet-sivuilla 25.8. – 24.9.2021 osoitteessa www.kannonkoski.fi, etusivun ”kuulutukset”-osiossa. Koronavirusepidemian vuoksi ehdotusaineisto on nähtävillä ainoastaan internet-sivuilla mutta Kannonkosken kunta voi tarvittaessa tilauksesta postittaa aineistoa. 

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta. Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 24.9.2021 Kannonkosken kunnanvirastoon osoitteeseen Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai sähköpostitse kunta [at] kannonkoski.fi

Lisätiedot kaavahankkeesta:
Kannonkosken kunta: kunnaninsinööri Teemu Marttinen, p. 044 4596 146, teemu.marttinen [at] kannonkoski.fi  
Aluearkkitehtipalvelut: kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi [at] saarijarvi.fi  

kaavasuunnittelija Sari Peura, p. 044 4598 210, sari.peura [at] saarijarvi.fi 
Plandea Oy: kaavoitusinsinööri Ville Vihanta, p. 050 590 6214, ville.vihanta [at] plandea.fi

Kannonkosken kunnanhallitus

Liitetiedostot