KUULUTUS JÄÄRATAHAKEMUKSESTA TEHDYSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ / KANNONKOSKEN MOOTTORIKERHO / URHEILUAUTOILIJAT RY

 

Kuulutus jääratahakemuksesta tehdystä päätöksestä/ Kannonkosken Moottorikerho, Urheiluautoilijat ry, Kannonkoski 

Kuulutuksen julkaisupäivä

1.10.2021


Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 8.10.2021.

Asia 
Ympäristösihteeri on tehnyt kielteisen päätöksen maastoliikennelain (1710/1991) 30 §:n mukaisesta Kannonkosken Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry:n tekemästä hakemuksesta, joka koski jääradan pitämistä Kannonkosken kunnassa sijaitsevan Kivijärven Nuottalan alueella vuosina 2021-2025.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.10.–7.11.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen 7.11.2021 mennessä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia [at] viitasaari.fi