KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA TEHDYSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ

 

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Piipponen Matti, Rock’n’Fly, Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä 
8.3.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 14.3.2023.

Asia 
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee 8.-9.7.2023 järjestettävää Rock ’n’ Fly -tapahtumaa.

Päätöksen nähtävillä pito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.3.–13.4.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku 
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa 
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806 
sähköposti: nina.pimia [at] viitasaari.fi